Ουρανία Κοκκίνου


Ουρανία Κοκκίνου

ΕΕΠ Αγγλικής, Διδασκαλία Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

τηλ. 0030 2310 891351 (γραφείο),

e-mail: kokkinou@uom.edu.gr

Σπουδές

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,                                          (           )

Μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία,          (          ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα