Ζωή Κανταρίδου


Ζωή Κανταρίδου

ΕΕΠ Αγγλικής, Διδασκαλία Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Tel. 0030 2310 891369 (γραφείο),

e-mail: kantazoe@uom.edu.gr

Studies

Σπουδές

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (1985).

Μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Leeds, UK (1987).

Διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στρατηγικές μάθησης. Κίνητρα εκμάθησης ξένης γλώσσας.