Ορκωμοσίες - Απόφοιτοι


Για την έκδοση αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και έκδοση μεμβρανών πτυχίων, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό όψεως που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό :

5202-070107-503 και

ΙΒΑΝ : GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

Oι απόφοιτοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ώστε να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό και να λαμβάνουν το καταθετήριο της τράπεζας, το οποίο και θα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Τα αντίστοιχα ποσά που ισχύουν για κάθε περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

· Αντίγραφο πτυχίου : 6€ ανά αντίγραφο,

· Αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση, πιστοποιητικό: 6€ ανά βεβαίωση,

· Μεμβράνη Πτυχίου: 18€.

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επισημαίνουμε ότι, η μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, με αρ.λογ. 5202-070107-503, από άλλη τράπεζα, για την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, βεβαίωσης, αντιγράφου ή μεμβράνης πτυχίου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τυχόν έξοδα προμήθειας τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον καταθέτη και σε καμία περίπτωση το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Επομένως, κατά την προσκόμιση του καταθετηρίου (από άλλη τράπεζα εκτός Πειραιώς), στην αντίστοιχη γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα το ποσό προμήθειας που παρακρατήθηκε για τη μεταφορά των χρημάτων.

Εκ του Λογιστηρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font