Πίνακας Κατάταξης Εισακτέων στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας για το ακαδ. έτος 2023-24


Το ΠΜΣ στη  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  καλωσορίζει τους επιτυχόντες 

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

 

Στο συνημμένο αρχείο θα δείτε τον κατάλογο των εισακτέων

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font