Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Ο τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί κλάδο της οικονομίας που διεθνώς απορροφά ένα σημαντικό μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η δυσμενής, ωστόσο, οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την κατάλληλη εξειδίκευση των διοικητικών στελεχών, των ιατρών και νοσηλευτών, αλλά και των λοιπών επαγγελματιών του κλάδου σε θέματα διοίκησης.

Το μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» φιλοδοξεί λοιπόν να παρέχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται όσοι ήδη δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της υγείας, αλλά και όσοι νέοι πτυχιούχοι επιθυμούν να στελεχώσουν το σύστημα υγείας μας. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους που θα συντελέσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται εντός τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ διαφυλάσσονται παράλληλα η ποιότητα σπουδών και η ευρύτητα των σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται. Το διδακτικό έργο παρέχεται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος σε συνεργασία με ανώτατα στελέχη με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο στο δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας. Σας καλώ λοιπόν να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε πληρέστερα για το πρόγραμμά μας.

Βασίλειος Αλετράς

Καθηγητής

Τελευταία Νέα