Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Ο τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί κλάδο της οικονομίας που, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, απορροφά ένα σημαντικό μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Λόγω των ενδεχόμενων οικονομικών ή πανδημικών κρίσεων, της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης, της πληθυσμιακής γήρανσης και των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών αναμένονται σημαντικές προκλήσεις και στο μέλλον, καθιστώντας περισσότερο επιτακτική από ποτέ την κατάλληλη εξειδίκευση των διοικητικών στελεχών, των ιατρών και νοσηλευτών, αλλά και των λοιπών επαγγελματιών του κλάδου σε θέματα διοίκησης.

Το μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» λειτουργεί από το 2015 φιλοδοξώντας να παρέχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται όσοι ήδη δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της υγείας, αλλά και όσοι νέοι πτυχιούχοι επιθυμούν να στελεχώσουν το σύστημα υγείας μας. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους που θα συντελέσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Το μεταπτυχιακό μας στις αρχές του 2023 έλαβε την απαραίτητη έγκριση και είμαστε σε θέση πλέον να προσφέρουμε 100% εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δίνοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσει το πρόγραμμα οποιοσδήποτε το επιθυμεί χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Επίσης, προέβη σε μείωση των τελών φοίτησης ώστε να ανταποκριθεί πληρέστερα στις ανάγκες των φοιτητών/τριών μας. Τέλος, πλέον οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν οκτώ μαθήματα και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία εντός τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου.

Βασικό μέλημά μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών με τη βοήθεια του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος και τη συνεργασία ανώτατων στελεχών με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας. Σας καλώ λοιπόν να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα (δομή, προσωπικό, μαθήματα, κανονισμός λειτουργίας, δίδακτρα, εντυπώσεις αποφοίτων μας για το πρόγραμμα), και τις ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ενδεχόμενη ένταξή σας σε αυτό.

 

Βασίλειος Αλετράς

Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font