Διεύθυνση Τεχνικών Έργων


Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιουργήθηκε το 1994 ως Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Σήμερα η δομή και η τεχνολογία της έχει αναβαθμιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχόμενες απαιτήσεις.
H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διαθέτει 20 θέσεις εργασίας, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγο Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό, Υπομηχανικούς και εξειδικευμένο συνεργείο.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός των τεχνικών έργων του Πανεπιστημίου
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών για την εκτέλεση έργων
 • Μέριμνα για την ανάθεση τεχνικών έργων και μελετών σε τρίτους, έλεγχος εκπόνησης και εκτέλεσής τους.
 • Κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή τεχνικών έργων
 • Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου


Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για την διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και εξοπλισμό για εκπαιδευτικούς σκοπούς:

 1. Παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές
  • Δανεισμός οπτικοακουστικών μέσων για εκδηλώσεις τους
 2. Παροχή υπηρεσιών προς διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.
  • Τεχνική υποστήριξη στο τηλεφωνικό δίκτυο
  • Παροχή στήριξης στην οπτικοακουστική διδασκαλία στα Αμφιθέατρα και στις Αίθουσες διδασκαλίας
  • Δανεισμός μηχανημάτων για διάφορες εκδηλώσεις (video, tv, cd player, κασετόφωνα κλπ.)
  • Μικροεργασίες και επιδιορθώσεις βλαβών τεχνικής φύσεως.
 3. Υπηρεσία παροχής βοήθειας

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση techyp@uom.gr  ή καλέστε στο 270 την κα Φ. Καραμπατάκη

Τελευταία Νέα


ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ

 • 2019-11-28 11:18:30
 • 2019-11-28 11:19:34