Π.Μ.Σ. στη Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης»

  Στόχος - Γνωστικό αντικείμενο

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» (M.Sc. in Neuroscience and Education) θεσμοθετήθηκε με την Υ.Α. 107420/B7 (ΦΕΚ 1951, τ. Β', σελ. 24456-24458, 18/07/2014) και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου «Μάστερ».

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση και τη διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων των επιστημών του εγκεφάλου, της συμπεριφοράς και της εκπαίδευσης, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν τη θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή στα πεδία αυτά. Το Πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και εστιάζεται στη γεφύρωση των Νευροεπιστημών με την Εκπαίδευση, καλύπτοντας επίσης ζητήματα Βιολογικής Ψυχολογίας, Νευρογλωσσολογίας, Νευροφιλοσοφίας και Εξελικτικής Ανθρωπολογίας.

  Κατευθυντήρια γραμμή του Προγράμματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να θεμελιώσουν ισχυρές επιστημονικές βάσεις στις «Κλασικές Νευροεπιστήμες» (Νευροβιολογία, Νευροανατομική, Νευροφυσιολογία, Νευροχημεία και Νευροψυχολογία), με απώτερο σκοπό να προσεγγίσουν κριτικά τις έννοιες των «Κοινωνικών και Γνωστικών Νευροεπιστημών» (Νευροπαιδαγωγική, Συναισθηματική Νευροεπιστήμη, Εγκεφαλική Ευπλαστότητα και Διά Βίου Μάθηση, Νευροαισθητική κ.τ.λ.). Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στη θέση ότι η ενδελεχής κατανόηση της μικροσκοπικής δομής και της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου αποτελεί συνθήκη για οποιαδήποτε θετική πρόοδο στην Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη.

  Προϋποθέσεις εισαγωγής

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί είκοσι (20) πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2 κατά τα κριτήρια του ΑΣΕΠ).

  Πρόγραμμα σπουδών - Διάρκεια Φοίτησης

  Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του τετάρτου (Δ') εξαμήνου.

  Προβλέπονται δίδακτρα (1350 Ευρώ ανά εξάμηνο, δηλ. 5400 Ευρώ για τη διάρκεια του προγράμματος).


  Χρήσιμες ημερομηνίες

  Υποβολή αιτήσεων: 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2015

  Έναρξη νέου κύκλου σπουδών: χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016


  Διευθυντής Προγράμματος

  Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής Βασικών Νευροεπιστημών

  Συντονιστική Επιτροπή

  Anthony Montgomery, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Εργασίας

  Γρηγόριος Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας

  Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής Βασικών Νευροεπιστημών

  Πληροφορίες

  e-mail: neuro@uom.edu.gr

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  http://neuro.uom.gr


  Γραμματεία:
  Ασημίνα Καραγιάννη
  τηλ. 2310 891-357
  e-mail: neusecr@uom.edu.gr

  Τα τελευταία νέα του τμήματος