Οδηγίες Διαδικτυακά Διαμεσολαβούμενης Έρευνας


 

Η έρευνα μέσω διαδικτύου ορίζεται ως «οποιαδήποτε έρευνα που περιλαμβάνει την απομακρυσμένη απόκτηση δεδομένων από ή σχετικά με συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις σχετικές τεχνολογίες του» (British Psychological Society, 2013). Η έρευνα μέσω διαδικτύου αποκλείει κάθε είδους άμεση προσωπική αλληλεπίδραση και μπορεί να ακολουθεί διαφορετικές ερευνητικές στρατηγικές και οι συμμετέχοντες να προέρχονται από διάφορες χώρες με διαφορετικά νομικά συστήματα για αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Παρακαλώ κατεβάστε τις οδηγίες εδώ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font