Λογότυπος


Ο λογότυπος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχεδιάστηκε από τον φοιτητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Ιδρύματος, κ. Αντώνιο Πρίντεζη. Ο συγκεκριμένος λογότυπος επιλέχθηκε μεταξύ των υπολοίπων προτάσεων που υποβλήθηκαν (βλ. και Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων), καθώς αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το σκοπό της Επιτροπής, δηλαδή, "να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς [καθώς επίσης να ελέγχει] αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον".

Ο κ. Αντώνιος Πρίντεζης βραβεύτηκε στην ανοικτή, ψηφιακή εκδήλωση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 28/5/2021.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font