Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-2017


Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Στην υπ' αριθμ. 56/21.6.2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα αποφασίστηκε το παρακάτω θέμα:
"Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2016-2017" ως εξής:

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2016
Από Παρασκευή 26/8/2016 έως και Παρασκευή 23/9/2016 (τέσσερις εβδομάδες)

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017
Από Δευτέρα 26/9/2016 έως και Τρίτη 10/1/2017 (δεκατρείς εβδομάδες)
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τετάρτη 11/1/2017 έως και Σάββατο 14/1/2017

2. Στην υπ' αριθμ. 18/11.1.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα αποφασίστηκε το παρακάτω θέμα:
"Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου έτους 2016-2017, σχετικά με μετάθεση της έναρξης της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 κατά μία εβδομάδα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών", ως εξής:

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017 για όλα τα Τμήματα πλην του ΜΕΤ
Από Δευτέρα 23/1/2017 έως Παρασκευή 17/2/2017 (τέσσερις εβδομάδες)
Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2017 για το ΜΕΤ
Από Δευτέρα 16/1/2017 μέχρι Παρασκευή 10/2/2017 (τέσσερις εβδομάδες)

Εαρινό εξάμηνο 2016-2017
Από Δευτέρα 20/2/2017 έως Παρασκευή 02/6/2017 (δεκατρείς εβδομάδες)

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2017
Από Τρίτη 6/6/2017 έως Παρασκευή 30/6/2017 (τέσσερις εβδομάδες)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font