Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 29/27.4.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα εγκρίθηκε το παρακάτω θέμα:

2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2018-2019, ως εξής:

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018
Από Δευτέρα 27-8-2018 έως Παρασκευή 21/9/2018 (τέσσερις εβδομάδες)

Χειμερινό Εξάμηνο 2018- 19
Από Δευτέρα 24/9/2018 έως Παρασκευή 21/12/2018 (δεκατρείς εβδομάδες)
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 7/1/2019 έως Σάββατο 12/1/2019

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2019
Από Δευτέρα 14/1/2019 έως Παρασκευή 8/2/2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2018- 19
Από Δευτέρα 11/2/2019 έως Παρασκευή 24/5/2019 (δεκατρείς εβδομάδες)
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τρίτη 28/5/2019 έως Παρασκευή 31/5/2019

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019
Από Τρίτη 4/6/2019 έως και Δευτέρα 1/7/2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font