ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND ARTS
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  The Department of International and European Studies invites applications for the second year of studies leading to a Master's Degree in International Public Administration. The aim of this course is to provide students, employees in the public and private sector as well as people considering a career change with an education that will prepare them for employment in International Organizations, the Diplomatic Service or in positions where knowledge of the International System and its functions is important.

  It will prove very useful to Greek civil servants and military personnel who wish to apply for secondment or long term positions abroad requiring a good knowledge of English on a variety of subjects.

  The course consists of three semesters, two of which require class attendance, while the third is dedicated to the writing of a dissertation. During the third semester students are not required to reside in Thessaloniki.

  The language of instruction is English.

  Subjects taught are as follows:

  First Semester