Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας ιδρύθηκε το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-6-2013) και περιλαμβάνει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με κατευθύνσεις:

1) Εφαρμοσμένη Πληροφορική
2) Διοίκηση Τεχνολογίας

Κοσμήτορας
Μαρία Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μέλη Κοσμητείας
Μάνθου Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ευαγγελίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Γραμματεία
Βασιλική Δημαρχοπούλου

Τηλ.: 2310891218
Fax: 2310891290
Ε-mail: daisecr@uom.gr

Διεύθυνση:
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591
540 06 Θεσσαλονίκη


Τα τελευταία νέα της Σχολής