Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

Σύμφωνα με το 129/5-6-2013 ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, Π.Δ. 88, άρθρο 3, ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

Απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:


Η Σχολή περιλαμβάνει και 12 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ως εξής:

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:
- η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Συμμετέχουν όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων, καθώς και εκπρόσωποι ειδικών κατηγοριών προσωπικού.
- η Κοσμητεία. Συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, και εκπρόσωπος των φοιτητών.
- ο Κοσμήτορας


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΜΕΛΗ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
Πολίτης Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σίμος Γρηγόρης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σκιαδάς Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Οφλούδη Αναστασία
Μπλουχουτζή Αναστασία
Τ: 2310891452, 2310891347
Φ: 2310891285
Ε: flou@uom.gr, ablouchoutzi@uom.gr
Τα τελευταία νέα της Σχολής