Ποιότητα, Αξιοκρατία, Καινοτομία

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ξεχωρίζει για το περιβάλλον ποιότητας, ελευθερίας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει στους φοιτητές του, στους διδάσκοντες και στους εργαζόμενους σε αυτό.

Γνώση

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο γνώσης με αδιάλειπτη προσφορά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε αριθμούς


Χρόνια Λειτουργίας
Τμήματα
Μέλη ΔΕΠ
Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


e-Υπηρεσίες

Δικτυακές / Τηλεματικές Υπηρεσίες

CoMPUs

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Student's Web

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Ενημέρωση


  • Νέα
  • Νέοι Κύκλοι ΠΜΣ
  • Φοιτητικά Νέα
  • Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
  • Δελτία Τύπου