ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα λειτουργεί από το 1996 και σκοπός του είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

  Ειδικότερα, οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αφορούν:

  • Στην προαγωγή των γνώσεων στα αντικείμενα των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κλπ).
  • Στην ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  • Στην κατάρτιση/εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή καριέρα.
  • Στην προετοιμασία των υποψηφίων για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα προσφέρουν ένα βέλτιστο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά και οικονομικά-επιχειρηματικά θέματα, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα οδηγεί στην απονομή των εξής ακαδημαϊκών τίτλων:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ - M.Sc.)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.)

  Υποβολή Αιτήσεων

  Όσον αφορά την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Ο νέος κύκλος σπουδών ξεκινά τον Φεβρουάριο.

  Όσον αφορά την εισαγωγή στο Διδακτορικό πρόγραμμα, η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Διδακτορικό γίνεται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Ιούνιο).

  Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

  Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο, στον δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (http://mis.uom.gr) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://www.uom.gr).

  Διοίκηση

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διοικείται από εξαμελή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε τμήμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

  Λειτουργία

  Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  Το Διδακτικό Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελείται από 26 διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης. Επίσης, ανά τακτά διαστήματα, προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

  Υποδομές

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διαθέτει δύο σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με συνολικά 50 θέσεις εργασίας. Η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ είναι ελεύθερη για όλους τους μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

  Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα χρήσης των Υπολογιστών & Δικτύων, της Βιβλιοθήκης και των άλλων υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Γραφείο Erasmus, Γραφείο Διασύνδεσης κ.λπ).

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το web site του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, στη διεύθυνση http://mis.uom.gr

  Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Εγνατία 156, T.K. 546 36, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 891.514, 2310- 891.651 Fax: 2310 891.563
  Email: misgrad@uom.gr, misweb@uom.gr
  Web site: http://mis.uom.gr
  Blog: http://misuom.blogspot.gr
  Facebook: http://www.facebook.com/misuom
  Twitter: http://twitter.com/mis_uom


  MIS video  Τα τελευταία νέα του τμήματος


  Τα τελευταία νέα του τμήματος