ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Master's Degree in International Studies


  This Program offers students a specialized education in International Studies to enhance their understanding of the subject and prepare them for work or further studies in areas where knowledge of the structure and functioning of the international community is a crucial prerequisite. There are two specialties from which the students can choose: European Studies and Diplomacy, with emphasis on the workings of the European Union. Strategic Studies and International Politics which focuses on the role of military strategy and the armed forces in International Relations. The duration of the Program is three semesters, the first two of which are used for lectures, whereas during the third students are required to write a dissertation on a topic chosen by them and approved by the Department's Assembly. The degree is awarded upon successful completion of the relevant requirements (term examinations, dissertation defense).

  Ilias Kouskoyvelis
  Professor
  Director of the postgraduate program  Watch video