Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών


Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

   Σκοποί του Tμήματος Oικονομικών Eπιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Oικονομικών Eπιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου.

   H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλ. της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

   H διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση. Tα εξάμηνα διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Tο σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ.

Τα τελευταία νέα του τμήματος