Διαχείριση Παραπόνων/Ενστάσεων Φοιτητών


Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, άρθρο 71, παρ. 1, εδ. θ, οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος έχουν το δικαίωμα «να απευθύνουν αιτήματα ή ενστάσεις που αφορούν τις σπουδές τους, συλλογικά ή μεμονωμένα, στον Πρόεδρο και στη Συνέλευση του Τμήματός τους και στον Κοσμήτορα της Σχολής τους»

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα εάν:

  • είστε φοιτητής/τρια του Τμήματος ή εκπροσωπείτε κάποιο σύλλογο/ομάδα φοιτητών/παράταξη του Τμήματος.
  • έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με το Τμήμα, π.χ. το οποίο να αφορά στη φοίτηση, στις εξετάσεις, στο διδακτικό προσωπικό, στη γραμματεία, στη χρήση και πρόσβαση σε υποδομές κλπ.

Επιπρόσθετα, το παράπονο σας θα πρέπει.

  •  να μην αποτελεί αίτημα που είναι αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή της γραμματείας (π.χ. να ανοίξει εκ νέου το σύστημα εγγραφής) - σε αυτή την περίπτωση το αίτημα θα πρέπει να γίνει στον αρμόδιο.
  • να μην αποτελεί καταγγελία η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή (π.χ. νομικά ζητήματα) - σε αυτή την περίπτωση η καταγγελία θα πρέπει να γίνει κατευθείαν εκεί.

Το παράπονο πρέπει να γίνει επώνυμα από φοιτητή/τρια του Τμήματος είτε ατομικά είτε εκπροσωπώντας μια συλλογικότητα. Δεν γίνονται δεκτά και δεν θα απαντώνται ανώνυμα παράπονα.

H επιτροπή διαχείριση παραπόνων του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικης Πολιτικής  αποτελείται από τον Καθηγητή κ.Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο και την Αν. Καθηγήτρια κ. Παπακωνσταντίνου Δόξα (Ημ. απ. Σ.Τ. 11/26-1-2023).
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font