Εργαστήρια Τμήματος


 

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εργαστήριο Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών

304/15.2.2016 τ. Β’

(ΦΕΚ)

Πρώιου Χαρίκλεια

Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία

263/24-2-2015 τ. Β’
(ΦΕΚ)

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία

4630/28.12.2017 τ. Β’
(ΦΕΚ)

Φαχαντίδης Νικόλαος

Εργαστήριο Αυτισμού - Διάχυτων Αναπτυξιακών
Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου

1882/11-5-2021 τ. Β'
(ΦΕΚ)

Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα

Eργαστήριο Μελετών, Εφαρμογών και Παρεμβάσεων στην Επικοινωνία και στην Κώφωση

2043/19-5-2021 τ. Β' (ΦΕΚ)

Οκαλίδου Aρετή

Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕΚΚΟΙΣ)

2514/14-6-2021 τ. Β' (ΦΕΚ) Αγαλιώτης Ιωάννης
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font