Εργαστήρια Τμήματος


 

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εργαστήριο Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών

304/15.2.2016 τ. Β’

(ΦΕΚ)

Τριάρχου Λάζαρος

Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία

263/24-2-2015 τ. Β’

(ΦΕΚ)

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία

4630/28.12.2017 τ. Β’

(ΦΕΚ)

Φαχαντίδης Νικόλαος