Σύμβουλος των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)


Πρόκειται για την εφαρμογή του άρθρου 23 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, σχετικά με τη λειτουργία του Συμβούλου των Φοιτητών/τριών με Αναπηρία (ΦμεΑ) που αποτελεί μέρος ενός συνόλου δράσεων που υλοποιούνται υπό την αιγίδα των «Υπηρεσιών Προσβασιμότητας και Στήριξης των Φοιτητών/τριών με Αναπηρία και προσωπικού με Αναπηρία» για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ)
 

Σύμβουλος των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-3024: Eπίκουρη Καθηγήτρια κα Γιαννούλη Βασιλική

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται  στο κάτωθι email εφόσον συμπληρώσουν το έντυπο ατομικού αιτήματος: giannouli@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font