Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης


  Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε ΠΜΣ (ν.4957/2022)

  Όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν.4957/2022 στο άρθρο 86 και των Υπουργικών  Αποφάσεων  του Υ.Π.Ε.Θ. : 

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font