Σύμβουλος Σπουδών


  Σύμβουλος Σπουδών

  Το ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση & Αποκατάσταση", λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου, ορίζει μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΚΠ ως Συμβούλους Σπουδών των φοιτητών που εντάσσονται στο πρόγραμμά του.

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται ως Σύμβουλος Σπουδών η Καθηγήτρια κ. Καρτασίδου Λευκοθέα

  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στον/ στην Ακαδημαϊκό/ή Σύμβουλο Σπουδών για θέματα που αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων, τον κανονισμό του ΠΜΣ, την ολοκλήρωση των σπουδών κ.λπ.

  Οι φοιτητές/ φοιτήτριες καλούνται να διαβάσουν τις οδηγίες εφαρμογής που αφορούν το θεσμό του/ της Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου Σπουδών (βλ Ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών).

  Το αίτημα συμβουλευτικής (βλ έντυπο ατομικής συμβουλευτικής) κατατίθεται στη γραμματεία του ΠΜΣ.

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font