Σύμβουλος Σπουδών


  Σύμβουλος Σπουδών

  Το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου ορίζει μέλη ΔΕΠ ως συμβούλους σπουδών για  κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στο πρόγραμμα.

  Για το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση, Σύμβουλος Σπουδών έχει οριστεί η κ. Καρτασίδου Λευκοθέα

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font