Ιδρυματικός Λογαριασμός


  Ιδρυματικός Λογαριασμός

  Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε όλες τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη φοιτητική σας ιδιότητα (SISPortal, eClass, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Βιβλιοθήκη, EDUROAM κ.ά.) εκτός του e-mail.

  Για να τον ενεργοποιήσετε θα πρέπει να συνδεθείτε στο uregister.uom.gr χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή το προσωπικό σας e-mail που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ή στη Γραμματεία του Τμήματός σας.

  Εφόσον αποκτάτε Ιδρυματικό Λογαριασμό για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κωδικό πρόσβασης και για τη διευκόλυνσή σας προτείνουμε να ορίσετε το ίδιο password με το Ιδρυματικό e-mail.

  Εάν διαθέτετε ήδη Ιδρυματικό Λογαριασμό από προηγούμενη ιδιότητα (φοιτητική, εργασιακή κ.λπ.) δεν θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κωδικό, αλλά θα διατηρηθεί αυτός που ίσχυε για την προηγούμενη ιδιότητά σας.

  Για αλλαγή ή ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης συνδεθείτε στο mypassword.uom.gr.

  Συνδεθείτε στο services.uom.gr για απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

  Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα που δεν καλύπτεται εκεί, απευθυνθείτε στο mail registrar@uom.gr.

  Μην κοινοποιείτε το password σας!

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font