Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών


Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών!

 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών (ΚΣΣΦ) είναι μία υπηρεσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών του ιδρύματος με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες  και την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Μέσα από διάφορες δράσεις το ΚΣΣΦ παρέχει ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε όλους τους φοιτητές/τριες του ιδρύματος. Στο ΚΣΣΦ οι φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν βοήθεια για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προσωπικών και ακαδημαϊκών προβλημάτων που συναντούν κατά τη διάρκεια των σπουδών και της φοιτητικής τους ζωής.

Απώτερος σκοπός των δράσεων του ΚΣΣΦ είναι η προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, η βελτίωση της κοινωνικής τους ζωής μέσα κι έξω από το πανεπιστήμιο καθώς και η διαμόρφωση μίας ευνοϊκότερης στάσης απέναντι στα θέματα ψυχικής υγείας.

 

Για πληροφορίες ή ραντεβού μπορείτε:

  • Να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση ατομικής συνεδρίας 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZqcaBc3qynQDzLNVHN0CBGr3u-nKJqqqEBD3KiQhH8Epeeg/viewform?usp=pp_url

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω Link:

Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font