ΝΕΑ Πύλη (Portal) Φοιτητολογίου


  ΝΕΑ Πύλη (Portal) Φοιτητολογίου

  Σας ενημερώνουμε ότι από 12/09/2023 ξεκίνησε η  λειτουργία της νέας Πύλης (Portal) Φοιτητολογίου. Η Πύλη αντικαθιστά τις υπηρεσίες Students Web και Class Web, οι  οποίες σύντομα θα καταργηθούν.

  Η σύνδεση στην Πύλη (Portal) γίνεται μέσω του συνδέσμου https://sis-portal.uom.gr/ συμπληρώνοντας τα πεδία "όνομα χρήστη και  "κωδικόςτου Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.

  Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για φοιτητές/τριες.

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font