Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   
  Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
   
  Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
   
  Ο Β Κύκλος συνεντεύξεων θα διεξαχθεί την Τρίτη 6/10/2020 κατά τις ώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

  Τρόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων μέσω πλατφόρμας Google Meet(Θα σας σταλούν οδηγίες στα προσωπικά σας emails εντός της ημέρας).

  ΤΡΙΤΗ 6/10/2020   17:00-20:00
  1 17:00-18:00 169
  2 17:00-18:00 172
  3 17:00-18:00 175
  4 17:00-18:00 177
  5 17:00-18:00 178
  6 17:00-18:00 181
  7 17:00-18:00 184
  8 17:00-18:00 194
  9 18:00-19:00 208
  10 18:00-19:00 211
  11 18:00-19:00 212
  12 18:00-19:00 243
  13 18:00-19:00 244
  14 18:00-19:00 247
  15 18:00-19:00 256
  16 18:00-19:00 258
  17 19:00-20:00 270
  18 19:00-20:00 275
  19 19:00-20:00 282
  20 19:00-20:00 292
  21 19:00-20:00 293
  22 19:00-20:00 305
  23 19:00-20:00 309
  24 19:00-20:00 323
  25 19:00-20:00 326
   Ανακοίνωση Επιτυχόντων για το Π. Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

   Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 3η/23.09.2020 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» τους επιτυχόντες: 

   ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

   ΑΑ

   ΑΡ. ΠΡΩΤ

   1

   168

   2

   173

   3

   176

   4

   179

   5

   182

   6

   183

   7

   186

   8

   187

   9

   188

   10

   190

   11

   191

   12

   192

   13

   193

   14

   195

   15

   198

   16

   204

   17

   205

   18

   207

   19

   210

   20

   214

   21

   215

   22

   217

   23

   218

   24

   220

   25

   221

   26

   222

   27

   223

   28

   225

   29

   226

   30

   227

   31

   228

   32

   230

   33

   232

   34

   233

   35

   235

   36

   237

   37

   239

   38

   240

   39

   241

   40

   245

   41

   246

   42

   248

   43

   250

   44

   251

   45

   252

   46

   257

   47

   259

   48

   261

   49

   266

   50

   268

   51

   269

   52

   272

   53

   277

   54

   278

   55

   280

   56

   281

   57

   285

   58

   286

   59

   288

   60

   289

   61

   291

   62

   294

   63

   295

   64

   301

   65

   302

   66

   307

   67

   317

   68

   318

   69

   320

   70

   322

   71

   324

   72

   325

      

   ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

   ΑΑ

   ΑΡ. ΠΡΩΤ

   1

   296

   2

   311

   3

   213

   4

   236

   5

   200

    

   Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

   Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
    Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
     
    Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
     
    Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

    Τρόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων μέσω πλατφόρμας Zoom (Θα σας σταλούν οδηγίες στα προσωπικά σας emails εντός της ημέρας).
     
    ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    1   09:30-12:30 168
    2   09:30-12:30 173
    3   09:30-12:30 176
    4   09:30-12:30 179
    5   09:30-12:30 182
    6   09:30-12:30 183
    7   09:30-12:30 186
    8   09:30-12:30 187
    9   09:30-12:30 188
    10   09:30-12:30 189
    11   09:30-12:30 190
    12   09:30-12:30 191
    ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    13   18:00-21:00 192
    14   18:00-21:00 193
    15   18:00-21:00 195
    16   18:00-21:00 198
    17   18:00-21:00 200
    18   18:00-21:00 202
    19   18:00-21:00 203
    20   18:00-21:00 204
    21   18:00-21:00 205
    22   18:00-21:00 207
    23   18:00-21:00 209
    24   18:00-21:00 210
    ΤΡΙΤΗ 8/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    25   09:00-12:00 213
    26   09:00-12:00 214
    27   09:00-12:00 215
    28   09:00-12:00 216
    29   09:00-12:00 217
    30   09:00-12:00 218
    31   09:00-12:00 220
    32   09:00-12:00 221
    33   09:00-12:00 222
    34   09:00-12:00 223
    35   09:00-12:00 225
    36   09:00-12:00 226
    ΤΡΙΤΗ 8/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    37   17:30-20:30 227
    38   17:30-20:30 228
    39   17:30-20:30 229
    40   17:30-20:30 230
    41   17:30-20:30 232
    42   17:30-20:30 233
    43   17:30-20:30 235
    44   17:30-20:30 236
    45   17:30-20:30 237
    46   17:30-20:30 238
    47   17:30-20:30 239
    48   17:30-20:30 240
    ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    49   09:30-12:30 241
    50   09:30-12:30 245
    51   09:30-12:30 246
    52   09:30-12:30 248
    53   09:30-12:30 250
    54   09:30-12:30 251
    55   09:30-12:30 252
    56   09:30-12:30 257
    57   09:30-12:30 259
    58   09:30-12:30 261
    59   09:30-12:30 262
    60   09:30-12:30 266
    ΠΕΜΠΤΗ 10/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    61   10:15-13:15 268
    62   10:15-13:15 269
    63   10:15-13:15 272
    64   10:15-13:15 276
    65   10:15-13:15 277
    66   10:15-13:15 278
    67   10:15-13:15 280
    68   10:15-13:15 281
    69   10:15-13:15 285
    70   10:15-13:15 286
    71   10:15-13:15 288
    72   10:15-13:15 289
    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    73   09:30-12:00 291
    74   09:30-12:00 294
    75   09:30-12:00 295
    76   09:30-12:00 296
    77   09:30-12:00 297
    78   09:30-12:00 301
    79   09:30-12:00 302
    80   09:30-12:00 307
    81   09:30-12:00 308
    82   09:30-12:00 310
    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2020
    ΑΑ Ώρα Συνέντευξης Αρ. Πρωτ.
    83   18:00-20:30 311
    84   18:00-20:30 312
    85   18:00-20:30 313
    86   18:00-20:30 315
    87   18:00-20:30 317
    88   18:00-20:30 318
    89   18:00-20:30 320
    90   18:00-20:30 322
    91   18:00-20:30 324
    92   18:00-20:30 325


     Όσοι από τους υποψηφίους, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, δεν μπορούν την ορισμένη ώρα της συνέντευξης παρακαλώ να ενημερώσουν με email για το κόλλημά τους.
     
    Email Μεταπτυχιακού : metekpe@uom.edu.gr

     
     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Επανιδρυμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση

     Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 24/7/2020

      Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

      ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

       

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

      ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

      (SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION)

       

       Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 24/07/2020


      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

       

      Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Επανιδρυμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ειδική Αγωγη, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (M.Sc. in Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

       

      Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 19/06/2020 μέχρι και τις 24/07/2020  τα εξής δικαιολογητικά:

      1. Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. που θα βρείτε στο τέλος της προκήρυξης
      2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
      3. Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του  υποψηφίου
      4. Αντίγραφο βασικού πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
      5. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν
      6. Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
      7. Πιστοποιητικό γνώσης μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας TOEFL και IELTS κατοχυρώνουν γλωσσομάθεια για τέσσερα (4) χρόνια μετά την ημερομηνία λήψης τους.
      8. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.
      9. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
      10. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή  α. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική  διάρκεια της ασφάλισης. β. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. γ. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει  το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. δ. Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
      11. Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνωματεύσεις / πιστοποιήσεις από αρμοδίους κρατικούς φορείς).

      Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

      Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους  4.500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, εκ του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το τριάντα τοις εκατό (30%) δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

      Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ κατ’ έτος είναι 72 (με ανώτατο όριο τους 90).

      Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

      α) πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

      β) πτυχιούχοι  άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,

      γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω και

      Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους όλων των προηγούμενων κατηγοριών απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1. 

      Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (με την εξαίρεση του κριτηρίου της συνέντευξης):

       

      Κριτήρια επιλογής

      Μέγιστη πίστωση μορίων

      Ο βαθμός πτυχίου

      15

      Προϋπηρεσία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή:

      1) Ειδική Αγωγή:

      Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 12 μόρια

      Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 16 μόρια

      Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 20 μόρια

      2) Γενική Αγωγή

      Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 8 μόρια

      Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 12 μόρια

      Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 16 μόρια

      Επισήμανση: Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να αποδοθεί σε υποψήφιο αθροιστικά για γενική και ειδική αγωγή, εφόσον υπάρχει σχετική προϋπηρεσία, είναι 28.

      28

      Πτυχιακή εργασία:

      Α) Ερευνητική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 12 μόρια

      Β) Ερευνητική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 8 μόρια

      Γ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 6 Μόρια

      Δ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 4 Μόρια

      12

      Επιπλέον τίτλοι σπουδών: διδακτορικό = 10 μόρια, μεταπτυχιακό = 5 μόρια, δεύτερο πτυχίο = 3 μόρια. Δεν θα μοριοδοτούνται ταυτόχρονα και παραπάνω του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος σπουδών που παρέχει τα περισσότερα μόρια.

      10

      Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές,  πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές:

      Α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (πλήρες κείμενο) με κριτές = 11 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 22 μόρια

      Β) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (πλήρες κείμενο) = 6 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 12 μόρια

      Γ) Παρουσίαση σε πανελλήνιο ή διεθνές συνέδριο με κριτές = 3 μόρια για κάθε παρουσίαση, με μέγιστο αριθμό τα 6 μόρια

      Επισήμανση: Οι παραπάνω επιστημονικές δραστηριότητες/ δημοσιεύσεις να μην ταυτίζονται (π.χ. παρουσίαση σε συνέδριο και δημοσίευση της ίδιας παρουσίασης  σε πρακτικά)

      40

      Η βαθμολογία στη συνέντευξη

      25

       

      Στο δεύτερο στάδιο καλούνται για συνέντευξη, από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., οι Ν+20 επικρατέστεροι υποψήφιοι (όπου Ν ο αριθμός των εισακτέων) και εξ αυτών επιλέγονται όσοι απαιτούνται, μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των εισακτέων.

      Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στον αριθμό 2310 891605 και στο κινητό 6987400751 καθημερινά 11:00-13:00 καθώς και στο e-mail: metekpe@uom.edu.gr

      Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://uom.gr/metekpe


      Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όλα τα έγγραφα σκαναρισμένα) της  Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης στο παρακάτω email: metekpe@uom.edu.gr


      Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση :

      Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

      ΠΜΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

      Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, γραφείο ΙΜ7Β

      Καμία αίτηση δεν θα υποβάλλεται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Προγράμματος.

      Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή με την ημρομηνία του email. Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 24/07/2020 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.


      O Διευθυντής 
      του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


      Ιωάννης Αγαλιώτης

      Καθηγητής

      Ανακοίνωση Επιτυχόντων για το Π. Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

      Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 14η/12.03.2020 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» τους επιτυχόντες: 

      ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
      ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία
      1 30 3.2.2020
      2 31 3.2.2020
      3 32 3.2.2020
      4 33 3.2.2020
      5 34 3.2.2020
      6 35 4.2.2020
      7 36 5.2.2020
      8 37 5.2.2020
      9 39 6.2.2020
      10 42 6.2.2020
      11 44 6.2.2020
      12 45 7.2.2020
      13 46 7.2.2020
      14 48 7.2.2020
      15 49 7.2.2020
      16 50 7.2.2020
      17 51 7.2.2020
      18 52 10.2.2020
      19 53 10.2.2020
      20 56 10.2.2020
      21 59 10.2.2020
      22 60 10.2.2020
      23 61 10.2.2020
      24 62 10.2.2020
      25 63 10.2.2020
      26 64 10.2.2020
      27 66 11.2.2020
      28 67 11.2.2020
      29 69 11.2.2020
      30 70 11.2.2020
      31 71 11.2.2020
      32 73 11.2.2020
      33 74 11.2.2020
      34 75 11.2.2020
      35 79 11.2.2020
      36 80 12.2.2020
      37 81 12.2.2020
      38 82 12.2.2020
      39 86 12.2.2020
      40 87 12.2.2020
      41 88 12.2.2020
      42 89 12.2.2020
      43 90 12.2.2020
      44 91 12.2.2020
      45 92 12.2.2020
      46 94 13.2.2020
      47 96 13.2.2020
      48 99 13.2.2020
      49 100 13.2.2020
      50 104 13.2.2020
      51 105 13.2.2020
      52 108 14.2.2020
      53 113 14.2.2020
      54 115 14.2.2020
      55 116 14.2.2020
      56 117 14.2.2020
      57 120 14.2.2020
      58 121 14.2.2020
      59 123 17.2.2020
      60 125 17.2.2020
      61 126 17.2.2020
      62 127 17.2.2020
      63 129 17.2.2020
      64 132 17.2.2020
      65 134 17.2.2020
      66 138 17.2.2020
      67 140 19.2.2020
      68 142 19.2.2020
      69 144 19.2.2020
      70 145 19.2.2020
      71 146 19.2.2020
      72 148 19.2.2020
           
      ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
      ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία
      1 40 6.2.2020
      2 130 17.2.2020
      3 141 19.2.2020
      4 122 17.2.2020
      5 135 17.2.2020
      6 106 13.2.2020


      Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

      Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
       Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
        
       Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
        
       Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, κατά τις ώρες που αναφέρονται στον πίνακα, δίπλα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης

       Χώρος διεξαγωγής: Γραφείο 301 (A), Κτίριο ΚΖ, 3ος Όροφος (γραφείο κ. Αγαλιώτη).

       ΑΑ Αρ. Πρωτοκ Ημερομηνία Ωρα
       ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2020
       1 30 3.2.2020 10:00-11:00
       2 31 3.2.2020 10:00-11:00
       3 32 3.2.2020 10:00-11:00
       4 33 3.2.2020 10:00-11:00
       5 34 3.2.2020 10:00-11:00
       6 35 4.2.2020 10:00-11:00
       7 36 5.2.2020 11:00-12:00
       8 37 5.2.2020 11:00-12:00
       9 39 6.2.2020 11:00-12:00
       10 40 6.2.2020 11:00-12:00
       11 42 6.2.2020 11:00-12:00
       12 44 6.2.2020 11:00-12:00
       13 45 7.2.2020 12:00-13:00
       14 46 7.2.2020 12:00-13:00
       15 48 7.2.2020 12:00-13:00
       16 49 7.2.2020 12:00-13:00
       17 50 7.2.2020 12:00-13:00
       18 51 7.2.2020 12:00-13:00
       19 52 10.2.2020 13:00-14:00
       20 53 10.2.2020 13:00-14:00
       21 56 10.2.2020 13:00-14:00
       22 59 10.2.2020 13:00-14:00
       23 60 10.2.2020 13:00-14:00
       24 61 10.2.2020 13:00-14:00
       25 62 10.2.2020 14:30-15:30
       26 63 10.2.2020 14:30-15:30
       27 64 10.2.2020 14:30-15:30
       28 66 11.2.2020 14:30-15:30
       29 67 11.2.2020 14:30-15:30
       30 69 11.2.2020 14:30-15:30
       31 70 11.2.2020 15:30-16:30
       32 71 11.2.2020 15:30-16:30
       33 73 11.2.2020 15:30-16:30
       34 74 11.2.2020 15:30-16:30
       35 75 11.2.2020 15:30-16:30
       36 76 11.2.2020 15:30-16:30
       37 79 11.2.2020 16:30-17:30
       38 80 12.2.2020 16:30-17:30
       39 81 12.2.2020 16:30-17:30
       40 82 12.2.2020 16:30-17:30
       41 86 12.2.2020 16:30-17:30
       42 87 12.2.2020 16:30-17:30
       43 88 12.2.2020 17:30-18:30
       44 89 12.2.2020 17:30-18:30
       45 90 12.2.2020 17:30-18:30
       46 91 12.2.2020 17:30-18:30
       47 92 12.2.2020 17:30-18:30
       48 94 13.2.2020 17:30-18:30
       49 96 13.2.2020 18:30-19:30
       50 98 13.2.2020 18:30-19:30
       51 99 13.2.2020 18:30-19:30
       52 100 13.2.2020 18:30-19:30
       53 104 13.2.2020 18:30-19:30
       54 105 13.2.2020 18:30-19:30
       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2/2020
       55 106 13.2.2020 12:00-13:00
       56 107 13.2.2020 12:00-13:00
       57 108 14.2.2020 12:00-13:00
       58 109 14.2.2020 12:00-13:00
       59 112 14.2.2020 12:00-13:00
       60 113 14.2.2020 12:00-13:00
       61 115 14.2.2020 13:00-14:00
       62 116 14.2.2020 13:00-14:00
       63 117 14.2.2020 13:00-14:00
       64 120 14.2.2020 13:00-14:00
       65 121 14.2.2020 13:00-14:00
       66 122 17.2.2020 13:00-14:00
       67 123 17.2.2020 14:00-15:00
       68 124 17.2.2020 14:00-15:00
       69 125 17.2.2020 14:00-15:00
       70 126 17.2.2020 14:00-15:00
       71 127 17.2.2020 14:00-15:00
       72 129 17.2.2020 14:00-15:00
       73 130 17.2.2020 15:00-16:00
       74 132 17.2.2020 15:00-16:00
       75 134 17.2.2020 15:00-16:00
       76 135 17.2.2020 15:00-16:00
       77 136 17.2.2020 15:00-16:00
       78 138 17.2.2020 15:00-16:00
       79 139 18.2.2020 16:00-17:00
       80 140 19.2.2020 16:00-17:00
       81 141 19.2.2020 16:00-17:00
       82 142 19.2.2020 16:00-17:00
       83 143 19.2.2020 16:00-17:00
       84 144 19.2.2020 16:00-17:00
       85 145 19.2.2020 17:00-18:00
       86 146 19.2.2020 17:00-18:00
       87 148 19.2.2020 17:00-18:00
       88 149 19.2.2020 17:00-18:00
       89 151 20.2.2020 17:00-18:00

        
       Όσοι από τους υποψηφίους, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη συνέντευξη, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν συνέντευξη μέσω Skype.
       Όσοι επιθυμούν συνέντευξη μέσω Skype παρακαλούνται να ενημερώσουν με email τη γραμματεία και να προσθέσουν στη λίστα επαφών τους στο Skype τον λογαριασμό του Μεταπτυχιακού.

       Λογαριασμός Skype Μεταπτυχιακού : metekpe@uom.edu.gr

       Για την ορθή διεξαγωγή των συνεντεύξεων παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους που θα επιλέξουν να δώσουν συνέντευξη μέσω Skype.
        ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

        Ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει εγκριθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β' 5020/31.12.2019.

        Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους νέους φοιτητές αναμένεται να δημοσιευτεί στο προσεχές διάστημα.

        Επιπλέον πληροφορίες για τον Κανονισμό του Προγράμματος θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

        ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

        Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει επανιδρυθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β' 4638/17.12.2019.

        Η σχετική πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί μετά και την έκδοση του ΦΕΚ του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

        Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο.