Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

  Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 29η/12.07.2021 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» τους επιτυχόντες: 

   

  Αρ.Πρωτ. Αρ.Πρωτ.
  73 140
  76 141
  77 142
  78 143
  79 144
  80 145
  81 148
  82 149
  86 150
  88 153
  89 155
  92 156
  93 158
  96 159
  99 162
  100 163
  101 164
  102 165
  104 170
  105 171
  106 172
  107 175
  108 176
  109 177
  110 178
  111 180
  114 181
  115 182
  116 184
  120 185
  121 186
  122 188
  123 192
  124 194
  126 195
  128 197
  131 198
  132 199
  133 203
  134 204
  135  

   

  Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
   Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση είναι αυτοί των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. (Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων).
    
   Οι επιτυχόντες καλούνται να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής, που περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιον μελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
    
   Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 8/7/2021 κατά τις ώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

   Τρόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων μέσω πλατφόρμας Zoom (Θα σας σταλούν οδηγίες στα προσωπικά σας emails εντός της ημέρας).

   Αρ.Πρωτ. Ώρα Συνέντευξης Αρ.Πρωτ. Ώρα Συνέντευξης
   73 09:00-10:00 140 12:00-13:00
   76 09:00-10:00 141 12:00-13:00
   77 09:00-10:00 142 12:00-13:00
   78 09:00-10:00 143 12:00-13:00
   79 09:00-10:00 144 12:00-13:00
   80 09:00-10:00 145 12:00-13:00
   81 09:00-10:00 148 13:00-14:00
   82 09:00-10:00 149 13:00-14:00
   86 09:00-10:00 150 13:00-14:00
   88 09:00-10:00 153 13:00-14:00
   89 09:00-10:00 155 13:00-14:00
   92 09:00-10:00 156 13:00-14:00
   93 10:00-11:00 158 13:00-14:00
   96 10:00-11:00 159 13:00-14:00
   99 10:00-11:00 162 13:00-14:00
   100 10:00-11:00 163 13:00-14:00
   101 10:00-11:00 164 13:00-14:00
   102 10:00-11:00 165 13:00-14:00
   104 10:00-11:00 170 14:00-15:00
   105 10:00-11:00 171 14:00-15:00
   106 10:00-11:00 172 14:00-15:00
   107 10:00-11:00 175 14:00-15:00
   108 10:00-11:00 176 14:00-15:00
   109 10:00-11:00 177 14:00-15:00
   110 11:00-12:00 178 14:00-15:00
   111 11:00-12:00 180 14:00-15:00
   114 11:00-12:00 181 14:00-15:00
   115 11:00-12:00 182 14:00-15:00
   116 11:00-12:00 184 14:00-15:00
   119 11:00-12:00 185 14:00-15:00
   120 11:00-12:00 186 15:00-16:00
   121 11:00-12:00 188 15:00-16:00
   122 11:00-12:00 189 15:00-16:00
   123 11:00-12:00 192 15:00-16:00
   124 11:00-12:00 194 15:00-16:00
   126 11:00-12:00 195 15:00-16:00
   128 12:00-13:00 196 15:00-16:00
   131 12:00-13:00 197 15:00-16:00
   132 12:00-13:00 198 15:00-16:00
   133 12:00-13:00 199 15:00-16:00
   134 12:00-13:00 203 15:00-16:00
   135 12:00-13:00 204 15:00-16:00
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2021-2022

    Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

    Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους από τις 31/05/2021 μέχρι και τις 28/06/2021 ηλεκτρονικά στο email: metekpe@uom.edu.gr

    Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6987400751

    Λεπτομέρειες για την Πρόσκληση θα βρείτε στο αρχείο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021-2022 και για την αίτηση στο αρχείο Αίτηση Εισαγωγής.

    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

    Το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) λειτουργεί σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1775/Β/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1710/27.11.2019 απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 4638) για την Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Special Education and Rehabilitation)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και λειτουργία του υπό τον νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation)» και ΦΕΚ 1807/Β/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2144/13.12.2019 (Β΄ 5020) απόφασης της Συγκλήτου «Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Science in Special Education and Rehabilitation)» και λειτουργία του υπό το νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation)»