Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

  Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 6η/12.10.2023 Συνεδρίασή της, ενέκρινε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο. 

  Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ανακοινώνεται ότι λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των αιτήσεων και των πολλών ζητημάτων που έχουν προκύψει με τα δικαιολογητικά πολλών υποψηφίων η έκδοση των αποτελεσμάτων αναμένεται να καθυστερήσει τουλάχιστον κατά δύο εβδομάδες.
   
  Υπογραμμίζεται ότι το γεγονός αυτό δεν θα έχει απολύτως καμιά επίπτωση στη λειτουργία του ΠΜΣ και στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, όπως αυτό προβλέπεται από τον σχετικό Κανονισμό.

  Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2023-2024

   Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

   Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους από τις 21/8/2023 μέχρι και τις 8/9/2023 ηλεκτρονικά στο email: metekpe@uom.edu.gr

   Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310891605, 6987400751

   Λεπτομέρειες για την Πρόσκληση θα βρείτε στο αρχείο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-2024 και για την αίτηση στο αρχείο Αίτηση Εισαγωγής. Επίσης, ρίξτε μια ματιά στο αρχείο Συχνές Ερωτήσεις, όπου θα πάρετε απάντηση σε βασικά ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

   Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Τα αρχεία των υποψηφίων (αίτηση, πτυχία, πιστοποητικά, αποδεικτικά κτλ.) θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφη (pdf, word, jpg κτλ.) είτε ένα ένα ξεχωριστά είτε σε αρχείο ZIP ολα μαζί.

   email αποστολής αιτήσεων: metekpe@uom.edu.gr

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ για τη λειτουργία του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση.
     
    Συνεπώς το ΠΜΣ θα δεχθεί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση εντός των επόμενων 15 ημερών. 
     ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

     ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

     Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης συμμετοχής στον νέο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» πρόκειται να λάβει επίσημο χαρακτήρα μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες με τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

      
     Σχετικά επισημαίνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με πρότυπες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που συνδυάζουν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δίνουν τη δυνατότητα για σημαντική μείωση διδάκτρων (3490 ευρώ).

     Μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας εδώ προκειμένου να ενημερωθείτε έγκαιρα για τη δημοσίευση της πρόσκλησης και τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

      

      ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση

      Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης ειδικών ομάδων του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτεροι σκοποί του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

      (α) η απόκτηση από τους φοιτητές σύγχρονου τρόπου σκέψης αναφορικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με μη τυπικούς τρόπους μάθησης και προσαρμογής, διαμέσου της αξιοποίησης ερευνητικά τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, 

      (β) η συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με οπτική αναπηρία, με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, με νοητική αναπηρία/πολλαπλές αναπηρίες,

      (γ) η κατάρτιση των φοιτητών επί των κρίσιμων θεμάτων της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης και της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή (επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση κ.λπ.),

      (δ) η ανάπτυξη εκ μέρους των φοιτητών ικανοτήτων και δεξιοτήτων υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων διασφαλίζεται η παραγωγή νέων γνώσεων στο πεδίο της ειδικής αγωγής, καθώς και η επίλυση εξειδικευμένων πρακτικών προβλημάτων των μονάδων ειδικής αγωγής.

      Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος πραγματώνονται μέσα από το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή των επιμέρους μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

       Wheelchair Blue
       Accessibility Tools
       Fonts PlusIncrease Text
       Fonts MinusDecrease Text
       ContrastHigh Contrast
       GrayscaleGrayscale
       Readable FontReadable Font