Διπλωματικές Εργασίες Φοιτητών


  Διπλωματικές Εργασίες

  Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε όλες οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην Ψηφίδα, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Μπορείτε να δείτε τις διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά παρακάτω:
   
  https://dspace.lib.uom.gr/
   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font