Διαχείριση Παραπόνων/ Ενστάσεων Φοιτητών/τριων


Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, άρθρο 71, παρ. 1, εδ. θ, οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος έχουν το δικαίωμα «να απευθύνουν αιτήματα ή ενστάσεις που αφορούν τις σπουδές τους, συλλογικά ή μεμονωμένα, στον Πρόεδρο και στη Συνέλευση του Τμήματός τους και στον Κοσμήτορα της Σχολής τους».

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα εάν:

  • είστε φοιτητής/τρια του ΠΜΣ ή εκπροσωπείτε κάποιο σύλλογο/ομάδα φοιτητών
  • έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με το ΠΜΣ, π.χ. το οποίο να αφορά στη φοίτηση, στις εξετάσεις, στο διδακτικό προσωπικό, στη γραμματεία, στη χρήση και πρόσβαση σε υποδομές κλπ.

Επιπρόσθετα, το παράπονο σας θα πρέπει:

  • να μην αποτελεί αίτημα που είναι αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή της γραμματείας (π.χ. να ανοίξει εκ νέου το σύστημα εγγραφής) - σε αυτή την περίπτωση το αίτημα θα πρέπει να γίνει στον αρμόδιο.
  • να μην αποτελεί καταγγελία η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή (π.χ. νομικά ζητήματα) - σε αυτή την περίπτωση η καταγγελία θα πρέπει να γίνει κατευθείαν εκεί.

Το παράπονο πρέπει να γίνει επώνυμα από φοιτητή/τρια του ΠΜΣ είτε ατομικά είτε εκπροσωπώντας μια συλλογικότητα. Δεν γίνονται δεκτά και δεν θα απαντώνται ανώνυμα παράπονα.

Τα μέλη της επιτροπής:

Αγαλιώτης Ιωάννης (iagal@uom.edu.gr)

Καρτασίδου Λευκοθέα (lefka@uom.edu.gr)

 

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

 

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font