Συχνές ερωτήσεις (για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες)


  Συχνές ερωτήσεις (για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες)

  Εδώ μπορείτε να δείτε πληροροφίρες για:

  • Ξέχασα τον κωδικό του Ιδρυματικού μου Λογαριασμού (mypassword)

  • Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης του ακαδημαϊκού e-mail μου (Gmail)

  • Πώς συνδέομαι στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass (open eClass);

  • Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για ανακοινώσεις, πρόγραμμα μαθημάτων/εξετάσεων, πρόγραμμα σπουδών κ.α. που αφορούν το τμήμα μου;

  • Πώς μπορώ αιτηθώ βεβαίωση φοίτησης, πιστοποιητικά κτλ. (Portal Φοιτητολογίου);

  • Πώς δηλώνω μαθήματα (Portal Φοιτητολογίου);

  • Πώς και πού μπορώ να συνδεθώ μέσω του ακαδημαϊκού WiFi (Eduroam);

  • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Microsoft 365 (Δήλος);

  • Πώς μπορώ να αποκτήσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (academicid);

  • Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω το SPSS;

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font