ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ ΕΤΟΥΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 2021


 

Ανακοινώνεται ότι οι πάπυροι των αποφοίτων του έτους ορκωμοσίας 2021 είναι έτοιμοι προς παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παραδεκτοί τρόποι παραλαβής ως εξής:

  • Αυτοπρόσωπη παραλαβή από τη Γραμματεία ή μέσω άλλου, νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. Απαραίτητη η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ώρες εξυπηρέτησης δια ζώσης: 11:30-13:00 καθημερινά.
  • Εξουσιοδότηση σε εταιρεία ταχυμεταφοράς για την παραλαβή του παπύρου από τη Γραμματεία και προηγούμενη ενημέρωση της Γραμματείας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να είναι ο πάπυρος προς αποστολή.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font