Χαιρετισμός της Προέδρου του Τμήματος ΟΔΕ


Αγαπητοί  Επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένα από τα δύο παλαιότερα και μεγαλύτερα σε αριθμό ενεργών φοιτητών Τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Περιδιαβαίνοντας την ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό του, τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τη διασύνδεσή του ΤΟΔΕ με επιχειρηματικούς φορείς και την αγορά εργασίας, αλλά και τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που το Τμήμα μας δίνει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, αλλά και στους υποψήφιους διδάκτορες, για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και το επιστημονικό υπόβαθρό τους.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή την ανάπτυξη ικανών στελεχών για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων και οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό ή/και διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Στην επίτευξη της αποστολής του ΤΟΔΕ συνεισφέρουν τα μέγιστα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Το Τμήμα μας στελεχώνεται από Καθηγητές και Καθηγήτριες με άριστες σπουδές και υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις και εμπειρίες, καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και επικαιροποιείται δύο φορές το χρόνο. Τα μέλη του ΔΕΠ του ΤΟΔΕ παρέχουν στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να εφοδιαστούν με υψίστης ποιότητας γνώσεις και δεξιότητες αιχμής στο μάνατζμεντ, στο μάρκετινγκ, στη λογιστική, στα χρηματοοικονομικά και στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, γνώσεις που διασφαλίζουν την πετυχημένη σταδιοδρομία τους σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Σήμερα πτυχιούχοι του ΤΟΔΕ, πολλοί από τους οποίους έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, στελεχώνουν χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και πολλές επιχειρήσεις σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων του ΤΟΔΕ έχουν ξεκινήσει με επιτυχία δικές τους επιχειρήσεις ή έχουν αναλάβει και διοικούν τις επιχειρήσεις των γονέων τους. Τέλος, πολλοί απόφοιτοι του ΤΟΔΕ έχουν κάνει διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ και σήμερα υπηρετούν ως καθηγητές και ερευνητές σε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΟΔΕ είναι σύγχρονο και εφάμιλλο των προγραμμάτων πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς συγκροτήθηκε με πρότυπο τα προγράμματα σπουδών αυτών των πανεπιστημίων πριν από λίγα χρόνια. Η πολιτική του ΤΟΔΕ είναι να επικαιροποιεί το Πρόγραμμα Σπουδών πολύ συχνά με βάση τις εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών, δυνητικών εργοδοτών των αποφοίτων του Τμήματός μας, για νέες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Επιπλέον, το ΤΟΔΕ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να φοιτήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε πανεπιστήμια χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ το οποίο επιδοτεί το κόστος διαβίωσης των φοιτητών στις χώρες αυτές. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του ΤΟΔΕ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με αμοιβή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για 3 ή 6 μήνες στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δίνει στους φοιτητές μας την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω τη δέσμευση του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού ανθρώπινου δυναμικού το ΤΟΔΕ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώνονται διαρκώς οι συνθήκες φοίτησης και το ακαδημαϊκό περιβάλλον του Τμήματός μας.

Εύχομαι ότι καλύτερο στους σημερινούς αλλά και στους μελλοντικούς φοιτητές μας.

Καθηγήτρια Αικατερίνη Γκοτζαμάνη

Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font