Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2024


Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 8/31.1.2024 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως μεθόδους

Συγκεκριμένα, η έναρξη των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05.02.2024, σύμφωνα με το ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος. Οι δύο πρώτες εβδομάδες της εξεταστικής θα μεταφερθούν στο τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες από τους διδάσκοντες/ουσες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα επιμέρους εξεταζόμενα μαθήματα.

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το νέο αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα εξετάσεων

  • Αναδιαμορφωμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2024
    Σύμφωνα με την απόφαση της αρ.11/27.2.2024 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024. Οι εξετάσεις των μαθημάτων που ήταν προγραμματισμένες για τις 28/2/2024, έχουν μεταφερθεί σε άλλες ημερομηνίες. Προς διευκόλυνση οι αλλαγές έχουν επισημανθεί.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font