Εγγραφές και Έναρξη Μαθημάτων


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε ειδική online φόρμα

https://goo.gl/forms/kCDKDRIDji3VmlFm1 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 .

Με την αίτηση εγγραφής ο υποψήφιος θα κληθεί να προσκομίσει:

  • το αντίγραφο πτυχίου του,
  • το αποδεικτικό της κατάθεσης α΄ δόσης των διδάκτρων (150 Ευρώ) σε λογαριασμό που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους.