Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΔΕΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
6ο Εξάμηνο
ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • POLITICS OF THE INTERNET
  (ΔΕ4019)
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ)
  (Δ26008)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
  (Δ26005)
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
  (Δ26002)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  (Δ26015)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
  (Δ26011)
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
  (Δ26001)
 • ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  (Δ26007)
 • ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
  (Δ26013)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
  (Δ16002-1)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ KAI OIKONOMIKH ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ - POLITICAL AND ECONOMIC PHILOSOPHY IN THE 20th CENTURY
  (Δ26009)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
  (Δ18001-1)
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  (Δ26004)

Βαγιάνος Δημήτριος   

Περιγραφή

(Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά)
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισάγει στους φοιτητές στα ζητήματα της σχέσης μεταξύ του Διαδικτύου και της Πολιτικής. Η βασική του διάρθρωση βασίζεται στα εξής δύο αλληλένδετα ερωτήματα: 1) Πώς έχει η πολιτική επηρεάσει την εξέλιξη του Διαδικτύου; και 2) Πώς το διαδίκτυο επηρεάζει παραδοσιακές μορφές πολιτικής δραστηριότητας και κινητοποίησης;
Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείο για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και διακυβέρνησης. Εστιάζει στα πεδία όπου οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο έχουν διαμορφώσει νέα δεδομένα, όπως η πολιτική ισχύς, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η συμμετοχή, η οικονομία, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της επιτήρησης του μηχανισμού του Διαδικτύου μέσω λογοκρισίας, της διαμόρφωσης της πολιτικής που το διέπει και των παράλληλων κινδύνων που η ευρεία χρήση του περικλείει.
Το μάθημα προορίζεται για φοιτητές με διαφορετικά υπόβαθρα και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Xωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Θεωρητικά και Ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία, την κύρια ενότητα της Διαδικτυακής Πολιτικής (Politics of the Internet) και την ενότητα της Πολιτικής (Policy) του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:

Θεωρητικά και ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία
Εισαγωγικές τεχνολογικές έννοιες, Η ιστορία του Διαδικτύου, Η Κοινωνία της Πληροφορίας, Σκέψη και επικοινωνία στον Ψηφιακό Πολιτισμό.

Διαδικτυακή Πολιτική
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έναντι Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Διαδίκτυο και Οικονομία/Κοινωνία/Πολιτική Ισχύς, Διαδίκτυο και εκλογές : Συγκριτικές προοπτικές Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, Καινοτόμες μορφές συμμετοχής, Διαδίκτυο και αντιπροσώπευση: Πολιτικά Κόμματα, Κοινωνικά Δίκτυα και Πολιτική, Νέα Κοινωνικά Κινήματα, Ακτιβισμός και Διαδίκτυο

Πολιτική του Διαδικτύου
Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, Πρόσβαση και ψηφιακό χάσμα, Πειρατεία και Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Προσωπικά Δεδομένα - Πνευματική Ιδιοκτησία, Επιτήρηση και Λογοκρισία στο Διαδίκτυο.
 
                           Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα
 
- Κατανόηση βασικών αρχών σχεδίασης του Διαδικτύου και του πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο εξελίχθηκε.
- Εξοικείωση με τις έννοιες του Συμμετοχικού Πολιτισμού, των Εικονικών Κοινοτήτων και του ρόλου τους στην ανάπτυξη του Διαδικτύου.
- Κατανόηση της έννοιας της πολιτικής ισχύος και των εκφάνσεων της στο σύγχρονο Διαδίκτυο.
- Κατανόηση των εννοιών της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Ηλεκτρονικής Κινητοποίησης-Ακτιβισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Προεκλογικών Εκστρατειών.
- Εξοικείωση με τις έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας του Διαδικτύου.
- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας καινοτόμων επιστημονικών πεδίων.
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, αυτοβελτίωσης, δημόσιας παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Μαχίλη Ιφιγένεια   

Περιγραφή

Οι στόχοι του μαθήματος αφορούν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα
της ειδικής ορολογίας στην Αγγλική όπως αυτή χρησιμοποιείται σε ερευνητικές εργασίες,
εκτενείς περιλήψεις τους, και προφορικές παρουσιάσεις σε θέματα οικονομικού και
πολιτικού περιεχομένου. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την
ανάλυση και προφορική παρουσίαση ομιλιών σε θέματα της ειδικότητας τους. Μαθαίνουν να οργανώνουν τις εργασίες τους, να επιχειρηματολογούν, να αναλύουν και να συνθέτουν
πληροφορίες από πηγές και να τις προσαρμόζουν κατάλληλα στις δικιές τους παρουσιάσεις.
Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή εξέταση ή προαιρετικές προόδους όπου
παρουσιάζουν προφορικά τις εργασίες τους και γραπτή εξέταση ορολογίας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

-Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων.

-Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

- Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

- Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

-Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Ζάρρας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Το μάθημα, που τοποθετείται στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, στοχεύει στην παρουσίαση των πρωταγωνιστών της πλέον οξείας και πολυδιάστατης αραβοϊσραηλινής διένεξης, στην αναζήτηση των κύριων αιτίων της και στη συμβολή για επίλυση της διαμάχης, πράγμα που αποτελεί και το πιο φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα. Η Μέση Ανατολή ως υποσύστημα περιλαμβάνει όμως και άλλα κράτη με ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμπληρωματική προσπάθεια του μαθήματος να διερευνήσει τις διπλωματικές, ιστορικές, θρησκευτικές και άλλες πολιτιστικές πτυχές, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, την εξωτερική πολιτική των κρατών της Μέσης Ανατολής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Κατανόηση των εννοιολογικών προσδιορισμών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής στη βάση διαφορετικών κριτηρίων (γεωγραφικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικο-πολιτισμικών).

- Εξοικείωση των φοιτητών με το ιστορικό υπόβαθρο της ανάδυσης και εξέλιξης ενός συστήματος κρατών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

- Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα ιδιαίτερα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά γνωρίσματα των κρατών της Μέσης Ανατολής.

- Ανάπτυξη δυνατοτήτων σύλληψης και περιγραφής των βασικών δυναμικών ασφάλειας της Μέσης Ανατολής στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο.

- Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την περιστολή της πολυπλοκότητας, την αξιολόγηση και ιεράρχηση των πληροφοριών σχετικά με την εξωτερική πολιτική και διπλωματία των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Χαϊνογλου Καλλιόπη   

Περιγραφή

Ορισμός και θεωρία του Διεθνούς Δικαίου. Τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Πηγές διεθνούς δικαίου: Έθιμο, γενικό καθεστώς - λειτουργικότητα. Διεθνείς συνθήκες. Σύναψη διεθνών συνθηκών, επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες, αποτελέσματα των διεθνών συνθηκών μεταξύ συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους. Ερμηνεία συνθηκών, αναθεώρηση, λήξη ή αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών, ακυρότητα - Οι γενικές αρχές του δικαίου. Οι επικουρικές πηγές. Κράτος και έδαφος. Εδαφική κυριαρχία. Τρόποι κτήσης εδάφους. Περιορισμοί εδαφικής ακεραιότητας. Ομοσπονδίες κρατών - ομόσπονδα κράτη. Το κράτος στη διεθνή κοινότητα - αναγνώριση, διαδοχή κρατών. Διεθνής ευθύνη, διπλωματική προστασία. Ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίκαιο θάλασσας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Αντίληψη των πτυχών της διεθνούς συνεργασίας, χάραξης (εξωτερικής) πολιτικής και επίλυσης διαφορών μέσω του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών.

- Ανταπόκριση με κριτική ικανότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία του διεθνούς δικαίου.

- Κατανόηση των μεθοδολογικών, επιστημονικών και πολιτικών παραμέτρων ως προς την αποστολή, τις δομές και τις λειτουργίες του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών.

Μπουτσιούκη Σοφία   

Περιγραφή

Η διαχρονική σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεγάλου εύρους πρωτοβουλιών και δράσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι αναμφίβολη. Οι σύγχρονες εξελίξεις έχουν συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της. Γι' αυτό το λόγο η μελέτη επίκαιρων ζητημάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής αποκτά νέο ενδιαφέρον. Στο μάθημα αναλύονται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και οι εξειδικευμένες στρατηγικές και πολιτικές διαφόρων διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και δια βίου μάθησης με έμφαση στις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις τους. Ιδιαίτερη εστίαση γίνεται σε ειδικότερα θέματα, όπως η ποιότητα και η πιστοποίηση της εκπαίδευσης, η επένδυση στην εκπαίδευση και οι επιπτώσεις της σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων, η διαμόρφωση και διεθνοποίηση της αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, κλπ. Το μάθημα προσεγγίζοντας ειδικές θεματικές της διεθνούς και της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποσκοπεί στη διαμόρφωση από τους φοιτητές του κατάλληλου γνωστικού υποβάθρου και στην ανάπτυξη από μέρους τους της ικανότητας να δρουν ως φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης σχετικών πολιτικών και δράσεων κατά τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά εργασίας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Γνώση και ανάλυση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική και διάκριση των διαφορών τους.

- Κατανόηση των βασικών εννοιών που αναφέρονται στο πεδίο της εκπαίδευσης και περιγραφή των μεταξύ τους διασυνδέσεων.

- Περιγραφή της εκπαιδευτικής πολιτικής διαφόρων διεθνών οργανισμών.

- Περιγραφή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε., κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών που αναπτύσσονται στο πλαίσιό της.

- Κριτική ανάλυση της επίδρασης που ασκείται στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές από τις πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε.

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων του σχεδιασμού και της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής.

- Αναγνώριση επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς σχεδιασμού και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής.

- Ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δράσεις διαχείρισης εκπαιδευτικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελματίες.

Παπαδόπουλος Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει την εμφάνιση και την εξέλιξη μέσα στο χρόνο της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Συνοχής γενικά και της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής ειδικότερα. Δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική αιτιολόγηση της Πολιτικής Συνοχής, παρουσιάζει
εκτενώς τις γενικές αρχές αυτής της πολιτικής και προβαίνει σε κριτική τους αποτίμηση.
Επίσης παρουσιάζει τις καινοτομίες της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. στη Συνθήκη της
Λισσαβόνας και τον αντίκτυπο της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής.
Κατόπιν αναλυτικής παρουσίασης των ευρημάτων και των χρησιμοποιούμενων δεικτών
στις Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή,
παρουσιάζονται οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης και τα διάφορα κανονιστικά
και χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και συζητείται η σχέση
μεταξύ Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και άλλων τομεακών πολιτικών. Επίσης,
παρουσιάζονται επιγραμματικά το ελληνικό ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)
και τα ελληνικά ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στην κριτική παρουσίαση νέων τάσεων στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική,
όπως τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η έννοια
της «εδαφικής συνοχής», η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και της
εταιρικής σχέσης και η στροφή προς πολιτικές καινοτομίας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με τη λειτουργία μίας κατ’ εξοχήν «οριζόντιας» πολιτικής της Ε.Ε. όπως η Περιφερειακή Πολιτική και η σύνδεσή της με τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης μετά την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

- Συνδυαστική χρήση προτεινόμενης βιβλιογραφίας και στρατηγικών εγγράφων της ΕΕ

- Επίλυση πρακτικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

- Εξοικείωση με τα εργαλεία διαβούλευσης και τα διάφορα έγγραφα εργασίας, κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας

- Εκπόνηση κειμένων επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτικής δράσης

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότηταςΒοσκόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει διεξοδικά τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της ενοποιητικής διαδικασίας της Ευρώπης: λειτουργισμό, νέο-λειτουργισμό, διακυβερνητικό και υπερεθνικό μοντέλο, το στόχο που θέτουν αλλά και τις αδυναμίες τους να προσδιορίσουν τελεολογικά την ενωμένη Ευρώπη του αύριο.
Στο επίκεντρο των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων που αναλύονται είναι οι φορείς ολοκλήρωσης, η δημιουργία θεσμών, ο ρόλος των ελίτ στην ενοποιητική διαδικασία, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, η βιωσιμότητα και μέλλον του εθνικού κράτους, το είδος δρώντα που συνιστά η Ένωση.
Το φαινόμενο της ολοκλήρωσης αντιμετωπίζεται και αναλύεται μέσα από ένα διττό πλαίσιο ως στόχος και ως διαδικασία σε αντιπαράθεση με το κρατο-κεντρικό μοντέλο και τα προνόμια των κυρίαρχων κρατών σε ένα διεθνές κρατοκεντρικό σύστημα. Γίνεται ιστορική αναδρομή της πολιτικής οργάνωσης των τοπικών κοινωνιών και δημιουργίας τους κράτους με βάση την νομιμοποίηση, την εκπροσώπηση, τη μορφή και το ρόλο του αλλά και τις μορφές εξουσίας όπως αυτές καταγράφηκαν στην πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά ζητήματα των θεωριών ολοκλήρωσης.

-Μελέτη του ενοποιητικού φαινομένου με τη χρήση/αντιπαραβολή εναλλακτικών/ανταγωνιστικών θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων.

- Σύνδεση της γνώσης που προκύπτει από τη χρήση θεωρητικών εργαλείων με ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής.

- Κριτική προσέγγιση και ανάλυση των θεμελιωδών υποθέσεων εργασίας των θεωριών ολοκλήρωσης.

- Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ώστε να συνδεθεί η γνώση θεωριών με την άσκηση πολιτικής

Σεραφείμ Παύλος   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Κατανόηση της σχέσης της Θρησκείας, ως θεολογία αλλά και ως εμπειρικό βίωμα, με κεντρικές έννοιες και ζητήματα στη Διεθνή Πολιτική, όπως η ισχύς, η σύγκρουση και η συνεργασία, ο πόλεμος και η ειρήνη, η διπλωματία, η ανάπτυξη, η ασφάλεια, η Δημοκρατία.

- Απόκτηση καλής γνώσης των σύγχρονων ζητημάτων διεθνούς πολιτικής και οικονομίας που συνδέονται με τη Θρησκεία.

- Απόκτηση ικανότητάς αναζήτησης πληροφοριών γνώση για τα σχετικά ζητήματα στο διαδίκτυο και σύνθεσης και ανάλυσης σε προφορικό και γραπτό λόγο των σχετικών θεμάτων.

Παπαδόπουλος Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει την ιστορία των βασικών πολιτικών ιδεών από τη γέννηση της
Νεωτερικότητας στη Δύση μέχρι τον 20 ο αιώνα. Χρησιμοποιώντας συστηματικά κείμενα
των ίδιων των πολιτικών στοχαστών που αναλύονται στην πορεία του μαθήματος, η
διδασκαλία επικεντρώνεται στις διάφορες θεωρίες περί Κράτους, ξεκινώντας από τον
Niccolò Machiavelli, τον Jean Bodin και τον Thomas Hobbes και φθάνοντας έως τον
πολιτικό φιλελευθερισμό του 19 ου και του 20 ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται
κριτικά οι φιλοσοφικές βάσεις του Διαφωτισμού και οι επιπτώσεις τους στην πολιτική
σκέψη και πράξη από τον 17 ο αιώνα και εντεύθεν. Εδώ εξετάζονται εκτενώς οι φιλοσοφίες
των René Descartes, David Hume, John Locke, Charles de Montesquieu και Jean-Jacques
Rousseau.
Κομβικό ρόλο στο μάθημα παίζουν οι έννοιες των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του
φυσικού δικαίου, της σχέσης μεταξύ δικαίου και ηθικής, του έθνους-κράτους, της
κυριαρχίας, της πολιτικής συγκρότησης των υποκειμένων (citizenship - citoyenneté), της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του κοσμοπολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη
συναρμογή αλλά και στην ένταση μεταξύ των δημοκρατικών και των φιλελεύθερων
ρευμάτων σκέψης, όπως αυτά συνδυάζονται στην πολιτική σκέψη των Αμερικανών
Φεντεραλιστών κατά τον 18 ο αιώνα και των Alexis de Tocqueville και John Stuart Mill κατά
τον 19 ο αιώνα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Συνθετική, συνεκτική και συστηματική γνώση των εννοιών της νεότερης και σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της πολιτικής φιλοσοφίας μέσω της ανάγνωσης πρωτότυπων κειμένων

- Ανάλυση σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, ιδίως δε στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με την βοήθεια των εννοιών της πολιτικής φιλοσοφίας

- Συνδυαστική χρήση συγγραμμάτων, προτεινόμενης βιβλιογραφίας, αλλά και πρωτότυπων χωρίων πολιτικής φιλοσοφίας της Νεωτερικότητας

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας

Μπιτζένης Αριστείδης   

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της διευρυμένης Ευρώπης. Το συγκεκριμένο μάθημα επίσης ασχολείται με το θέμα των Ξένων ?μεσων Επενδύσεων αλλά και των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Ασχολείται επιπλέον με την μελέτη της δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης - παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επίσης πραγματοποιείται μία ανάλυση με κριτικό πνεύμα στην Μακροοικονομική Πολιτική και σε όλα τα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως αυτών των σταθερών και των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αναλύεται η συναλλαγματική ισοτιμία και η οικονομική πολιτική στο πλαίσιο αυτό. Αναλύονται οι Ξένες άμεσες Επενδύσεις και οι επιπτώσεις αυτών σε μια ανοικτή οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο φαινόμενο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και στην κριτική αξιολόγηση του φαινομένου. Τέλος, αναφερόμαστε στην Παγκοσμιοποίηση ως 'όργανο' Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και αναλύουμε τη δύναμη της πολυεθνικής στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Ανάλυση πραγματικών  και νομισματικών πτυχών του θέματος της μακροοικονομικής πολιτικής της ανοικτής οικονομίας, διαμορφώνοντας έτσι βήμα προς βήμα ένα ενιαίο πλαίσιο για τις παραδοσιακές ιδέες αλλά και τα πρόσφατα πορίσματα και τις αναλύσεις για τα θέματα μακροοικονομικής πολιτικής στις προηγμένες χώρες, στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις χώρες της Κεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης.

- Ανάλυση επενδυτικών δραστηριοτήτων των πολυεθνικών στο πλαίσιο του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της Ευρώπης και ιδίως στη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης.

- Κατανόηση των επενδυτικών αλλαγών που έχουμε στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα - Περιγραφή και ανάλυση των καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών

- Κατανόηση και ανάλυση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης

- Κατανόηση των ξένων άμεσων επενδύσεων

- Περιγραφή και ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

- Περιγραφή και ανάλυση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

- Περιγραφή και ανάλυση του Βαλκανικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Παπαδόπουλος Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές πολιτικές και οικονομικές ιδέες του 20ού αιώνα στον
αγγλοσαξονικό χώρο εντός του πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου όπου αυτές
γεννήθηκαν. Χρησιμοποιώντας συστηματικά κείμενα των ίδιων των πολιτικών στοχαστών
που αναλύονται στην πορεία του μαθήματος καθώς και υποστηρικτικό υλικό, όπως
σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, πολιτικά μανιφέστα, επιφυλλίδες κ.ά., το μάθημα
επικεντρώνεται στην ανάλυση ορισμένων τομέων όπου δικαιϊκές ρυθμίσεις διαπλέκονται
με ρεύματα πολιτικής και οικονομικής σκέψης.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και συζητούνται κριτικά θεματικές όπως: ουσιοκρατία και
νοησιαρχία στον πρακτικό λόγο, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικός φιλελευθερισμός,
ελευθερία πολιτικής έκφρασης και ρεπουμπλικανικές πολιτικές θεωρίες, ενδιάμεσα
σώματα και λαϊκή κυριαρχία, αρχή της ισότητας και διακριτική μεταχείριση υπέρ
μειονοτήτων, οικονομικός και πολιτικός φιλελευθερισμός, Κράτος-Πρόνοια και κοινωνική
μηχανική. Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζεται το έργο ενός σημαντικού πολιτικού
φιλοσόφου ή ενός θεωρητικού ρεύματος, σε συνδυασμό με το εκάστοτε διανεμόμενο
υποστηρικτικό υλικό.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Συνθετική, συνεκτική και συστηματική γνώση των εννοιών της σύγχρονης αγγλόφωνης πολιτικής και οικονομικής φιλοσοφίας

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της πολιτικής φιλοσοφίας μέσω της ανάγνωσης πρωτότυπων κειμένων και δευτερογενούς υλικού από πολλαπλές πηγές (δικανικές, πολιτικές, δημοσιογραφικές κ.ά.)

- Ανάλυση σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, ιδίως δε στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με την βοήθεια των εννοιών της σύγχρονης αγγλόφωνης πολιτικής και οικονομικής φιλοσοφίας

- Συνδυαστική χρήση προτεινόμενης βιβλιογραφίας, πρωτότυπων χωρίων σύγχρονης πολιτικής και οικονομικής φιλοσοφίας και υποστηρικτικού υλικού από πολλαπλές πηγές

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας

Μπιτζένης Αριστείδης   

Περιγραφή

Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Επιχειρείται μία σύγχρονη, πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των εναλλακτικών μεταρρυθμιστικών μοντέλων που μπορούν να υιοθετηθούν από χώρες που επιθυμούν να ακολουθήσουν το δρόμο του μετασχηματισμού των οικονομιών τους σε οικονομίες της αγοράς. Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αναλύονται οι θεωρίες της οικονομικής μετάβασης, εξετάζοντας πέντε διαφορετικά μοντέλα: θεραπεία σοκ, νεοκλασικό μοντέλο σταδιακής μετάβασης, μετακεϋνσιανό μοντέλο, σοσιαλιστικό μοντέλο της αγοράς, μη πλουραλιστικό μοντέλο του σοσιαλισμού αγοράς. Μέσα από την ανάλυση του κάθε μοντέλου φωτίζονται όλα τα επιμέρους στάδια εφαρμογής του, καθώς και στοιχεία όπως η ταχύτητα και ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η πολιτική και ιδεολογική δομή, οι αρχικές συνθήκες, η σταθεροποίηση και απελευθέρωση των τιμών, το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, η νομισματική και κοινωνική πολιτική και το κόστος της μετάβασης. Επίσης, εξετάζεται η ταχύτητα μετάβασης από μία προγραμματισμένη οικονομία σε μία οικονομία αγοράς και αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανίχνευσης της βέλτιστης ταχύτητας με την οποία οι οικονομίες σε μετάβαση θα προσεγγίσουν τις ευρωπαικές οικονομίες. Αναλύονται οι κάτωθι προσεγγίσεις: σοκ προσέγγιση (soc therapy ή big bang approach), βαθμιαία προσέγγιση (gradual approach), μικτή προσέγγιση (mixed bang approach) καθώς και η προσέγγιση των Papapanagos και Sanfey. Οι προσεγγίσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις, το συντονισμό μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, την αγορά εργασίας και τις ροές μετανάστευσης. Η μεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται έχει άμεση εφαρμοστικότητα στην σύγκλιση αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως αυτή της Ελλάδας με αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Κατανόηση των οικονομικών της μετάβασης

- Κατανόηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που έλαβε χώρα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, Κίνα, Ασία κτλ (1980-90).

- Ανάλυση των εναλλακτικών μοντέλων μεταρρύθμισης - Ανάλυση του ρυθμού μεταρρύθμισης 

 

Ζάρρας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Η συγκριτική προσέγγιση: οφέλη, κίνδυνοι και τεχνικές.
Πολιτική κουλτούρα. Πολιτική εμπιστοσύνη. Κοινωνικό κεφάλαιο. Μετά-υλισμός.
Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινή γνώμη.
Πολιτική συμμετοχή και κοινωνικά κινήματα. Εκλογές και ψηφοφόροι. Θεσμοί άμεσης δημοκρατίας.
Ομάδες συμφερόντων.
Συστήματα διακυβέρνησης. Φεντεραλισμός. Ενιαία κυβέρνηση. Τοπική αυτοδιοίκηση.
Θεωρίες για τον ρόλο της γραφειοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://youtu.be/_ZEv8qjcVi0 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με τη συγκριτική μέθοδο ανάλυσης

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία πολιτικών συστημάτων στον δυτικό κόσμο, σε νέες δημοκρατίες και σε απολυταρχικά καθεστώτα

- Συλλογή πληροφοριών πραγματολογικού χαρακτήρα για τα συστήματα των παραπάνω κατηγοριών.

- Ανάπτυξη δοκιμίου επί των παραπάνω θεμάτων

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font