Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΔΕΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
7ο Εξάμηνο
ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • DIGITAL MEDIA AND SOCIETY
  (Δ1-27016)
 • ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  (Δ27006)
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  (Δ27015)
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
  (Δ27012)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.I: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
  (Δ27002)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  (Δ27013)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
  (Δ27007)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
  (ΔΕ4005)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  (Δ1-27014)
 • ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  (Δ1-27020)
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - AREA STUDIES AND IR: A REGIONAL SYSTEMS APPROACH
  (Δ1-27026)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
  (Δ27004)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-POLITICAL THOUGHT, FREEDOM AND DEMOCRACY
  (Δ27008)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ")
  (Δ27001)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  (Δ1-27018)
 • ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  (Δ1-27025)

Βαγιάνος Δημήτριος   

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά

Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στον σύγχρονο κόσμο των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης και ακολούθως να περιγράψει τις κοινωνικοπολιτικές επιδράσεις της χρησιμοποίησης των μέσων αυτών. Θεωρώντας ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα προσφέρουν πλέον ένα δυναμικά εξελισσόμενο κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας, μελετώνται θέματα όπως: οι μορφές τους, η ιστορική τους εξέλιξη, η κοινωνική τους διάχυση, η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικών τάσεων και της κοινής γνώμης όπως επίσης και η δυνατότητα επιρροής της πολιτικής σφαίρας.
Ιδιαίτερη εμβάθυνση γίνεται και στον τομέα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στον σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό ρόλο που έχουν αποκτήσει όπως: την ενημέρωση, τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινοτήτων, την οργάνωση κινημάτων, την χρησιμοποίηση τους για εκστρατείες ενημέρωσης κ.α.
Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία, την ενότητα της Δημόσιας Σφαίρας (Public Sphere) και την ενότητα των Social Media. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:

Γενικά εισαγωγικά στοιχεία
Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας, Δικτύωση Μέσων Επικοινωνίας, Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society), Δικτυωμένη Κοινωνία (Network Society), Ψηφιακός Πολιτισμός, Ισχύς της Επικοινωνίας.

Η Δημόσια Σφαίρα (The Public Sphere)
Πληροφορία και δημοκρατική Κοινωνία, Κοινωνικά κινήματα και συλλογικές Δράσεις στο Διαδίκτυο, το Κοινό των Πολιτών και ο συμμετοχικός πολιτισμός διαδικτυακός Ακτιβισμός και Κοινωνικά Κινήματα, Διαδικτυακές εκστρατείες Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή, Το Ψηφιακό Χάσμα, Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων, Προκλήσεις της Δημοκρατίας στην Kοινωνία της Παρακολούθησης (Surveillance Society).

Social Media
Social Media, Δομή και Μέθοδοι Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων, Εικονικές Κοινότητες και Συμμετοχικός Πολιτισμός, Πολιτισμός Κοινωνικής Δικτύωσης Νεολαίας, Κινητή Επικοινωνία και Νεολαία.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της Ψηφιακής Κοινωνίας της Δικτυωμένης Κοινωνίας, του Ψηφιακού Πολιτισμού και του Ψηφιακού Χάσματος.

-Εξοικείωση με βασικές έννοιες του Συμμετοχικού Πολιτισμού και των Εικονικών Κοινοτήτων.

- Εξοικείωση με την Θεωρία των Κοινωνικών Δικτύων.

- Κατανόηση των τεχνολογιών και της συμβολής των Κινητών επικοινωνιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό.

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας καινοτόμων επιστημονικών  πεδίων.

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, αυτοβελτίωσης, δημόσιας παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Σπυρόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Μελετάται η ιστορική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη κομβικών κρατών της Ασίας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Ιράν. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα και ο σύνθετος χαρακτήρας της περιοχής προσδίδοντας έτσι ένα ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Κατανόηση των βασικών γνωρισμάτων του διεθνούς πολιτικοοικονομικού συστήματος

- Εξοικείωση με το ιστορικό υπόβαθρο της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος

- Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στο ρόλο και στη δράση των ασιατικών δυνάμεων.

- Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων για την περιγραφή και ανάλυση διεθνών φαινομένων.

Μπέλλου Φωτεινή   Παιδή Ρεβέκκα   

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζονται τα μέσα και οι μηχανισμοί με τους οποίους κράτη και διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους και την 'ταυτότητά' τους σε διαφορετικά «ακροατήρια», είτε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα, είτε σε διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ιστορικά, ο ρόλος της επικοινωνίας στη δημόσια πολιτική αλλά και στις διεθνείς σχέσεις και επιχειρείται μια εισαγωγή στη 'στρατηγική επικοινωνία', όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Στο μάθημα αναλύεται και η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας συνεκτικής ελληνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Επίσης, αξιολογείται, η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών για μια αποτελεσματική Επικοινωνιακή Πολιτική. Στο μάθημα επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση της δημόσιας διπλωματίας συγκεκριμένων κυβερνήσεων εστιάζοντας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές διαχείρισης της εθνικής τους εικόνας αλλά και ταυτότητας (nation branding), μεταβλητές που συχνά αποτελούν συστατικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής τους.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες δημόσιας διπλωματίας, επικοινωνιακής πολιτικής διεθνών δρώντων και κρατών και εν γένει στρατηγικής επικοινωνίας 

- Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση της επικοινωνιακής πολιτικής κρατών και των πολιτικών διαχείρισης της εικόνας τους. 

- Δυνατότητα εκτίμησης και αξιολόγησης της επικοινωνιακής πολιτικής κρατών και άλλων διεθνών δρώντων βάσει των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων.

- Απαίτηση κριτικής ανάλυσης πολύπλοκων επικοινωνιακών κρατικών συμπεριφορών.

- Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης στην οικοδόμηση αφηγημάτων και πλαισίωσης διεθνών φαινομένων και κρατικών συμπεριφορών.

- Κριτική αξιολόγηση δράσεων στρατηγικής επικοινωνίας διαφορετικών διεθνών δρώντων με γνώμονα τα επίπεδα επιρροής στη διεθνή κοινή γνώμη.

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνιακού λόγου και γραφής βάσει στρατηγικής πλαισίωσης 

Χαϊνογλου Καλλιόπη   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στους θεσμούς της ΕΕ και των ΕΚ και τη σχέση τους με τον πολίτη. Μετά από μία επισκόπηση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι σήμερα με έμφαση στη δημιουργία συντάγματος για την Ευρώπη, εξετάζονται : α) η νομική φύση και αποστολή της ΕΕ και των ΕΚ,  β) τα όργανα της ΕΕ και των ΕΚ (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), γ) οι πράξεις των οργάνων, δ) το δικαστικό σύστημα προστασίας και ε) τα δικαιώματα των πολιτών που αναγνωρίζει η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου από ένα κράτος μέλος (άμεσο αποτέλεσμα, υπεροχή, έμμεσο αποτέλεσμα, δικαίωμα αποζημίωσης).

 Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του θεσμικού δικαίου της ΕΕ, τις αξίες, τις αρχές κατανομής των αρμοδιοτήτων, τις πηγές του δικαίου της ΕΕ

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τα δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία της ΕΕ.

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων, των αρχών και των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΕΕ.

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση νομοθεσίας και νομολογίας της ΕΕ.

- Αντίληψη και εκμάθηση του δικαστικού συστήματος της ΕΕ με την εικονική δίκη

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αξιών, των αρχών, των θεσμών, των πηγών και κυρίως του δικαστικού συστήματος της ΕΕ

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της τεχνικής της εικονικής δίκης και των εργασιών του μαθήματος, ατομικές ή ομαδικές.

Βασιλειάδης Νικόλαος   

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μία ειδική θεματική της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας ιστορίας του 20ού αιώνα, με τη θεματικότητά του να συναρτάται και από την εκάστοτε επικαιρότητα. Η στοχοθεσία του μαθήματος κατατείνει στην εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών για μείζονα ζητήματα που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία και να τους εξοικειώσει με την ιστορική αναδίφηση, καθώς και με την ιστορική μεθοδολογία και έρευνα, συμβάλλοντας, εν κατακλείδι, στην πληρέστερη κατανόηση των διεθνών σχέσεων.. Η βιβλιογραφία του μαθήματος αλλάζει ανάλογα με την θεματική. Το μάθημα έχει σεμιναριακή οργάνωση. Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή τους, στην εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας και σε γραπτή εξέταση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα αναλυθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ανάλυση του δόγματος του στρατηγικού βάθους της Τουρκίας, η πολιτική της Τουρκίας σε σχέση με μειονοτικά ζητήματα στην Ελλάδα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Αναδρομή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

- Ιχνηλάτηση της νεότερης Ιστορίας της Τουρκίας.   

- Περιγραφή ιστορικών δρώμενων  - συμπλοκών των δύο χωρών στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

- Ανάλυση των βασικών συνιστωσών των στοχοθεσιών της τουρκικής διπλωματίας.

- Ιστορική και διεθνοπολιτική ανάλυση του Κυπριακού Ζητήματος. 

- Κατανόηση του προβλήματος του Μακεδονικού Ζητήματος και της ελληνοσκοπιανής διένεξης, με διαπραγμάτευση ειδικών θεμάτων πτυχών του ζητήματος (π.χ. θέματα γλώσσας, μειονοτήτων κλπ. Αποδόμηση μύθων.

- Κατανόηση της σύγχρονης βαλκανικής πραγματικότητας, συναρτωμένης της Ελλάδας με τους γείτονες της και τα ζητήματα που προκαλούν με αυτούς σύγκρουση

- Συμπερασματική αποτίμηση  

Καρβουναράκης Θεοδόσιος   

Περιγραφή

Συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών, που εστιάζεται στα γενεσιουργά αίτια και τις συνέπειες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, καθώς και στις μετά το 1945 ιδιομορφίες της Ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα μέσω ιστορικών παραδειγμάτων, με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής.

- Μέσω της συγγραφής και παρουσίασης εργασιών διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών και ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.

- Με την παρουσίαση των εργασιών ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Μπέλλου Φωτεινή   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να αξιολογηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς παράγοντα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Δεδομένων των θεωριών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί και τα όργανα μέσω των οποίων υλοποιείται. Εξετάζεται επίσης η εξέλιξη της επιχειρησιακής δράσης της ΚΕΠΠΑ. Αναλύονται επίσης, οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με χώρες συγκεκριμένων γεωγραφικών υποσυστημάτων καθώς και με διεθνείς οργανισμούς. Εξετάζονται οι διατάξεις συγκεκριμένων συνθηκών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Συνταγματικής Συνθήκης προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αναλύονται κυρίως στη βάση των διατλαντικών σχέσεων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξασφάλιση αποδεδειγμένης γνώσης και κατανόησης των πολιτικών προτεραιοτήτων των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. 

- Εξοικείωση με βασικές πτυχές πολιτικού ανταγωνισμού και συλλογικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας 

- Εξοικείωση με την θεσμική οικοδόμηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ.   

- Κατανόηση των μηχανισμών ενδο-οργανισμικής συνεργασίας της ΕΕ στα ζητήματα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και επιχειρησιακής δράσης

- Κατανόηση του διεθνούς πολιτικού ρόλου της ΕΕ στο διεθνές ανταγωνιστικό σύστημα 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών  πτυχών της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. 

-Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Μπουτσιούκη Σοφία   

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στο ευρύ πεδίο της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και στην καθοδήγηση της μελέτης τους σε ζητήματα που αναδύονται υπό την επίδραση των διεθνών εξελίξεων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε θεματικές που συνδέονται με την τρέχουσα επικαιρότητα, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις προοπτικές των κοινωνικών πολιτικών στην Ευρώπη, αλλά και την ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις που παρουσιάζει η μελλοντική μετάβασή τους ως αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Περιγράφεται το βασικό εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο και παρουσιάζονται συγκριτικά διαφορετικά συστήματα κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και αποτίμηση των προβληματισμών που τίθενται κάθε φορά σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Προσεγγίζεται η σχέση μεταξύ της κοινωνικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, περιγράφεται η διαχρονική αναζήτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής και αναλύονται το σχετικό ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί. Το μάθημα εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, καθώς και σε ειδικότερα επίκαιρα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη (απασχόληση, κοινωνία των πολιτών, Μ.Κ.Ο., κοινωνική ευθύνη, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, κλπ.).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Ορισμός του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής και περιγραφή των συνθηκών που το διαμορφώνουν διαχρονικά.   

- Γνώση και δυνατότητα ανάλυσης των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στην κοινωνική πολιτική  και διάκρισης των διαφορών τους.

- Κατανόηση των βασικών εννοιών του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής, περιγραφή των επιμέρους κατηγοριοποιήσεών τους και ορισμός των μεταξύ τους διασυνδέσεων.

- Ανάλυση της πολιτικής της Ε.Ε. και διαφόρων διεθνών οργανισμών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κατανόηση των επιδράσεων που ασκείται στις εθνικές πολιτικές.

- Γνώση του θεσμικού πλαισίου και δυνατότητα αξιολόγησης των κυριότερων πρωτοβουλιών και δράσεων που αναπτύσσονται στην Ευρώπη για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

- Ικανότητα αξιοποίησης των μηχανισμών και των εργαλείων άσκησης κοινωνικής πολιτικής που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως: απασχόληση και ανεργία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνία των πολιτών και κοινωνική ευθύνη, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

- Αναγνώριση επαγγελματικών ευκαιριών σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής

- Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δράσεις διαχείρισης κοινωνικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελματίες. 

Μπλουχουτζή Αναστασία   

Περιγραφή

Η μεταναστευτική πολιτική έχει παγιωθεί στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ και αποτελεί ένα επίκαιρο θέμα δημοσίου διαλόγου για τα περισσότερα κράτη. Μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη της διακυβέρνησης της μετανάστευσης παρουσιάζοντας την ιστορική αναδρομή του φαινομένου της μετανάστευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές κινητήριες δυνάμεις του και τις συνέπειές του για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, εξετάζονται ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη μετανάστευση και τις διεθνείς σχέσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να συνεισφέρει στην κατανόηση του πολύπλευρου αυτού φαινομένου προσφέροντας ταυτόχρονα ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

Ζάρρας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Βοσκόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του θεσμικού, ιδεολογικού και λειτουργικού πλαισίου της ΕΟΚ/ΕΕ στην προσπάθεια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής πολιτείας. Επί της ουσίας αναλύεται το ιδιαίτερο, μοναδικό σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, οι παράμετροι που αφορούν τη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού συστήματος κυρίαρχων κρατών. Γίνεται ιστορική αναδρομή στα στάδια Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στη συνέχεια αναλύεται η θεσμική εξέλιξη - αποτύπωση της ενοποιητικής διαδικασίας μέσα από την ανάλυση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών συμπεριλαμβανομένης της Συνταγματικής Συνθήκης. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις μεταξύ τους σχέσεις με στόχο να αναδειχθεί η συμβολή τους στη θεσμική μετεξέλιξη και στρατηγικό προσανατολισμό της Ευρώπης. Ακόμα αναλύονται το θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο διαμόρφωσης των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, οι εναλλακτικές στρατηγικές της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης και η στάση της ΕΕ/ΗΠΑ έναντι του κανονιστικού ρόλου του ΟΗΕ.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά ζητήματα των θεωριών ολοκλήρωσης.

- Μελέτη του ενοποιητικού φαινομένου με τη χρήση/αντιπαραβολή εναλλακτικών/ανταγωνιστικών θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων.

- Σύνδεση της γνώσης από τη χρήση θεωρητικών εργαλείων με ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής.

- Κριτική προσέγγιση και ανάλυση των θεμελιωδών υποθέσεων εργασίας των θεωριών ολοκλήρωσης.

- Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ώστε να συνδεθεί η γνώση θεωριών με την άσκηση πολιτική

Μακρής Σπυρίδων   

Περιγραφή

Το μάθημα επιλογής 'Πολιτική Σκέψη και Δημοκρατία' έχει σχεδιαστεί (Syllabus) έτσι ώστε να καλύπτει, σε προπτυχιακό επίπεδο, τις βασικές θεωρίες της δημοκρατίας, με έμφαση αφενός στους κύριους στοχαστές της δημοκρατικής ιδέας/ιδεώδους από την αρχαιότητα και τη νεοτερικότητα έως τη σύγχρονη εποχή, αφετέρου στα θεμελιώδη μοντέλα δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας, με επίκεντρο το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ειδικότερα, επιχειρείται η διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση σε βάθος α) των μοντέλων της συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας, β) της κρίσιμης έννοιας του πλουραλισμού και της ειδικής σχέσης του με το δημοκρατικό φαινόμενο στον καπιταλισμό, γ) του μοντέλου της αγωνιστικής ή ριζοσπαστικής δημοκρατίας, δ) της αντιπαράθεσης νεοτερικής δημοκρατίας και ρεπουμπλικανικής οργάνωσης και ε) του μοντέλου της κοσμοπολιτικής ή μετα-εθνικής δημοκρατίας. Από την πλευρά των μειζόνων στοχαστών της δημοκρατικής ιδέας θα δοθεί βάρος σε σύγχρονους στοχαστές, όπως είναι η Hannah Arendt, ο Karl Popper, o Claude Lefort, ο John Rawls, ο Jürgen Habermas και η Chantal Mouffe, που επιχείρησαν, με τη σκέψη κα το έργο τους, να ανανεώσουν τη δημοκρατική αφήγηση, αξιοποιώντας τα διδάγματα της Ιστοριογραφίας, του Δικαίου, της Κοινωνιολογίας της Ηθικής, της Ψυχανάλυσης κ.λπ., προσδίδοντας στο αντικείμενο των δημοκρατικών σπουδών μία διεπιστημονική προοπτική, απαραίτητη για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης και της ογκούμενης αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών στην ύστερη νεοτερικότητα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με ειδικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις της Νεοτερικής και Σύγχρονης Πολιτικής Θεωρίας και με τους βασικούς θεωρητικούς και στοχαστές.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το πεδίο των Θεωριών της Δημοκρατίας.

- Εξοικείωση με την έννοια και τις θεωρίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

- Εμπέδωση ειδικών θεμάτων περί ελευθερίας και δημοκρατίας.

Μπέλλου Φωτεινή   

Περιγραφή

Εξετάζονται θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, στρατηγικά, συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξοπλισμών, κλπ. Ως κύριο στόχο έχει την εξοικείωση και, κυρίως, την κατανόηση των εννοιών. Γι αυτό και εστιάζει στο φαινόμενο της κούρσας των εξοπλισμών από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα δόγματα και τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και τη σχέση μεταξύ της κούρσας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Τέλος, εξετάζει τα Ελληνικού ενδιαφέροντος σχετικά ζητήματα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες στρατηγικής και κατανόηση αυτών μέσα στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι

- Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση ιστορικών συμβάντων στρατηγικού χαρακτήρα στις σχέσεις κρατών ή άλλων διεθνών δρώντων της διεθνούς πολιτικής.

- Δυνατότητα ανάγνωσης και αξιολόγησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στρατηγικής των κρατών και άλλων διεθνών δρώντων.

- Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης και της πολυπλοκότητας των διεθνών φαινομένων στρατηγικού χαρακτήρα στη συμπεριφορά κρατών.

-Κριτική αξιολόγηση αποφάσεων στρατηγικής ή δογμάτων βάσει των ιστορικών τους αποτελεσμάτων και με γνώμονα εννοιολογικά εργαλεία της διεθνούς στρατηγικής

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ορθολογικών υποδειγμάτων αποφάσεων στρατηγικής.

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και αυτοβελτίωσης στη βάση του ορθολογισμού.

Παιδή Ρεβέκκα   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές την άσκηση διπλωματίας στον χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους σε:

- ζητήματα Σύγχρονης Διπλωματίας στους τομείς της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων και ειδικότερα, στους τομείς της Οικονομικής Διπλωματίας, της Εμπορικής Διπλωματίας, της Χρηματοπιστωτικής Διπλωματίας και της Εταιρικής Διπλωματίας, 

- να έχουν την ικανότητά να αναζητούν πληροφορίες και γνώση για τα σχετικά ζητήματα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές   

- να είναι σε θέση να συνθέσουν και να αναλύσουν κριτικά σε προφορικό και γραπτό λόγο σχετικά θέματα. 

Μποζίνης Αθανάσιος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font