ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχουν, εδώ και χρόνια, πολύ αυξημένη αναγνωρισιμότητα και ζήτηση και αναδεικνύονται όχι μόνο ως θύλακες ερευνητικής αριστείας, αλλά και ως κόμβοι διάδρασης και συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Φορείς.

  Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, η διαρκής στόχευση σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, η χρήση των πλέον προηγμένων διδακτικών μεθόδων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η σύνδεση των μαθησιακών τους στόχων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αποτελούν εγγύηση για τη μεγιστοποίηση της προοπτικής απασχόλησης και για την περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων τους.

  Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα εξής αντικείμενα:

  bullet-icon Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  bullet-icon Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

  bullet-icon Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  bullet-icon Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών

  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  bullet-icon Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών