Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών


Σελίδα Ερωτήσεων & Απαντήσεων.

 • Τι είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών (ΚΣΣΦ);
 • Σε τι είδους προβλήματα των φοιτητών/τριών μπορεί να προσφέρει βοήθεια το ΚΣΣΦ;
 • Πού στοχεύει η βοήθεια που προσφέρει το ΚΣΣΦ;
 • Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΣΣΦ;
 • Πώς, Πού και Πότε λειτουργεί το ΚΣΣΦ;
 • Ποιά είναι η στελέχωση του ΚΣΣΦ;
 • Τι σεμινάρια προσφέρθηκαν από το ΚΣΣΦ μέχρι τώρα;
 • Ποιες Ομάδες εργασίας (workshops) και Βιωματικές ομάδες πραγματοποιήθηκαν από το ΚΣΣΦ;

Το ΚΣΣΦ είναι μια καινούργια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που παρέχει ενημέρωση, στήριξη και ψυχολογική συμβουλευτική σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ιδρύματος. Στο ΚΣΣΦ οι φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν βοήθεια για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προσωπικών και ακαδημαϊκών προβλημάτων που συναντούν κατά τη διάρκεια των σπουδών και της φοιτητικής τους ζωής. Απώτερος στόχος είναι η προσωπική ανάπτυξη των ατόμων και η βελτίωση της κοινωνικής τους ζωής μέσα κι έξω απ’ το πανεπιστήμιο.

Τα συχνότερα προβλήματα και δυσκολίες που συναντούν τα άτομα στα φοιτητικά τους χρόνια αφορούν στα παρακάτω θέματα:

-Σπουδές: αδυναμία συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μελέτη, άγχος εξετάσεων, μειωμένη απόδοση, έλλειψη κινήτρων, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων.
-Φοιτητική ζωή: δυσκολίες προσαρμογής στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στο νέο τρόπο ζωής, δυσαρέσκεια με το αντικείμενο σπουδών, δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της φοιτητικής ζωής.
-Προβλήματα επικοινωνίας και σχέσεων: δυσκολίες στις φιλικές, οικογενειακές ή ερωτικές σχέσεις, προβλήματα μοναξιάς και άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση.
-Άλλα προσωπικά προβλήματα: διαταραχές στη διατροφή και τον ύπνο, σωματικές εκδηλώσεις άγχους, ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, διάφορα συναισθηματικά προβλήματα και εξαρτήσεις.

Οι δραστηριότητες του ΚΣΣΦ έχουν ως κοινό στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα αυτογνωσίας. Θέλουμε να βοηθήσουμε το συμβουλευόμενο φοιτητή:

 • Να προσδιορίσει καλύτερα τον εαυτό του μέσα στον κόσμο (αξίες, αρχές, αντιλήψεις).
 • Να αναλάβει προσωπική ευθύνη για την επιλογή λύσεων για τα προβλήματά του και για τις αποφάσεις του.
 • Να αξιοποιήσει καλύτερα τα διαθέσιμα μέσα υποστήριξης.

Για το σκοπό αυτό, το ΚΣΣ προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις μια σειρά από υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες του ΚΣΣΦ προσφέρονται δωρεάν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ΚΣΣΦ έχει στελεχωθεί από ειδικούς στο χώρο της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής. Η διασφάλιση του απόρρητου για την επίσκεψη στο ΚΣΣΦ και το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι βέβαιη.

I. Σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις, workshops
Σεμινάρια, με αλληλεπιδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, με στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μάθησης, την πρόληψη προβλημάτων, την εκπαίδευση και τη βιωματική συμμετοχή των φοιτητών/τριών για την καλλιέργεια των ακαδημαϊκών, συναισθηματικών και διαπροσωπικών τους ικανοτήτων. Ενδεικτικά θέματα των σεμιναρίων είναι τα παρακάτω:
· Διδασκαλία τρόπων για μια πιο αποτελεσματική μελέτη (σχεδιασμός διαβάσματος, μέθοδοι μάθησης, κλπ.)
· Τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης (προβλήματα συγκέντρωσης, μειωμένη απόδοση στις εξετάσεις, κλπ.)
· Βελτίωση κινήτρων και στάσεων απέναντι στη μάθηση.
· Αντιμετώπιση του φόβου για τις εξετάσεις.
· Βελτίωση της εικόνας εαυτού και της αυτοπεποίθησης
· Ενημέρωση για σεξουαλικά ζητήματα και άλλα θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας
· Ανάπτυξη της διεκδικητικότητας
· Διαχείριση του άγχους και του πανικού
· Ειδικά σεμινάρια για φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες

II. Ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής
Ενδεικτικά θέματα των συνεδριών είναι τα εξής:
· Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
· Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων.
· Απόκτηση δεξιοτήτων για αποτελεσματικότερη διαχείριση του άγχους και των δυσκολιών προσαρμογής.
· Εκμάθηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση φοβικών και πιεστικών καταστάσεων.
· Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις.

III. Ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής
Ενδεικτικά προβλήματα για τα οποία παρέχεται βοήθεια είναι τα παρακάτω:
· Αρνητική αυτο-εικόνα, χαμηλές προσδοκίες αυτό-αποτελεσματικότητας.
· Δυσκολίες στην προσαρμογή και ένταξη στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και τη φοιτητική ζωή.
· Προβλήματα σχέσεων με τους φίλους, την οικογένεια και το άλλο φύλο, προβλήματα μοναξιάς και άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση.
· Άλλα προσωπικά προβλήματα (φοβίες, κατάθλιψη, διαταραχές στη διατροφή και τον ύπνο, σωματικές εκδηλώσεις άγχους, ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, διάφορα συναισθηματικά προβλήματα και εξαρτήσεις).


IV. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων
Τα ενημερωτικά φυλλάδια που εκδίδει σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή το ΚΣΣ φοιτητών αναφέρονται στα πιο συνηθισμένα ακαδημαϊκά και ψυχολογικά προβλήματα (π.χ., βελτίωση τρόπων μάθησης, διαχείρισης χρόνου και άγχους). Στόχο έχουν την ενημέρωση των φοιτητών, την πρόληψη προβλημάτων και την παρακίνησή τους για περαιτέρω ενασχόληση με την καλλιέργεια της προσωπικής τους ανάπτυξης.

Το ΚΣΣΦ βρίσκεται στο γραφείο 211, στον 2ο όροφο του κτιρίου ΓΔ, (πάνω από τη Βιβλιοθήκη).

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 16:00 - 20:00
Τρίτη 16:00 - 20:00
Τετάρτη 16:00 - 20:00
Πέμπτη 16:00 - 20:00
Παρασκευή 16:00 - 20:00

Για πληροφορίες ή ραντεβού μπορείτε:

 • Να επισκεφθείτε προσωπικά το ΚΣΣΦ
 • Να τηλεφωνήσετε στο 2310 891406
 • Να στείλετε e-mail στη διεύθυνση symbouli@uom.gr
 • Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.uom.gr/symbouli

Επιστημονική υπεύθυνη του ΚΣΣΦ είναι η Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, και
ο Γρηγόρης Σίμος, Ψυχίατρος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι ομαδικές και ατομικές συνεδρίες διεξάγονται από συνεργαζόμενους ψυχολόγους. Επιπλέον, το ΚΣΣΦ συνεργάζεται, κατά περίπτωση, και με άλλους ειδικούς, όπως:
- Κοινωνικοί λειτουργοί
- Ειδικοί παιδαγωγοί με ιδιαίτερο αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών για την υποστήριξη των φοιτητών με ειδικές ανάγκες.
- Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων για την πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων (π.χ., γυναικολόγοι).

 1. «Γνωριμία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών» (τι είναι η Συμβουλευτική φοιτητών, προσφερόμενες υπηρεσίες του Κ.Σ.Σ.Φ. κ.τ.λ.), Πλατσίδου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Επιστημονική υπεύθυνη του ΚΣΣΦ
 2. «Το άγχος και οι επιδράσεις του στην καθημερινή μας ζωή», Μηλούση Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
 3. «Αντιμετώπιση Ψυχοσωματικών Προβλημάτων», (διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγίες, έλκη, δερματοπάθειες), Δημήτρης Χρηστίδης, Λέκτορας Ψυχοφυσιολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
 4. «Ανάπτυξη διεκδικητικότητας», Γιώργος Τσίτσας, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 5. «Κρίσεις πανικού: Τι είναι και πως αντιμετωπίζονται;», Γρηγόρης Σίμος, Ψυχίατρος
 6. «Προσαρμογή των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας»,Κυριακή Μηλούση, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
 7. «Μοναξιά – Χαμηλή αυτοεκτίμηση», Κυριακή Μηλούση, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
 8. «Αυτογνωσία – Αυτοεκτίμηση – Αυτοανάπτυξη», Γιώργος Τσίτσας, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
 9. Ημερίδα με θέμα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ γεφυρώνουμε τη διαφορά»
 10. «Είμαι άντρας, είμαι γυναίκα», Δρ. Τάνια Αναγνωστοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος Υγείας
 11. «Πώς επιλέγω τον/ την σύντροφό μου;», Δέσποινα Μιχελή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος
 12. «Βία και κακοποίηση στις διαπροσωπικές και ερωτικές σχέσεις», Δέσποινα Μιχελή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος
 13. «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική υγεία: Μύθοι και προβλήματα», Σταμάτης Παπαχαρίτος, Βιολόγος αναπαραγωγής
 14. «Στρες και ψυχοφυσιολογικές διαταραχές» (ψυχοσωματικά προβλήματα), Δημήτρης Χρηστίδης, Λέκτορας Ψυχοφυσιολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
 15. «Σεξ: Χρειαζόμαστε αγωγή υγείας; Μαθαίνω για τη σεξουαλικότητα τη δική μου και του συντρόφου μου», Σταμάτης Παπαχαρίτος, Βιολόγος αναπαραγωγής
 16. «Διατροφή», Βασίλης Βελισκιώτης, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος
 17. «Εξάρτηση ή Ανεξαρτησία;», σε συνεργασία με το Κέντρο πρόληψης και ενημέρωσης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες "Σείριος".
 18. «Ανάπτυξη διεκδικητικότητας», Γιώργος Τσίτσας, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 19. «Κοινωνικές δεξιότητες: καλή διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία», Φώτης Βλάχος, μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος ΕΚΠ
 20. «Προσαρμογή στη φοιτητική ζωή. Διαχείριση χρόνου και χρημάτων. Κίνητρα και αναβλητικότητα. Χρήση υπηρεσιών και μέσων στο ΠΑΜΑΚ», Έλσα Παυλίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος ΕΚΠ
 21. «Στο “χορό” της σχέσης είμαι μόνος/μόνη…? Σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι και επικοινωνία», Νέλη Μιχελή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος
 22. «Παίρνω αποφάσεις, ασκώ κριτική σκέψη, έχω θετική στάση», Νατάσα Μπουζιά, διοικητικό στέλεχος ΚΕΚ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος ΕΚΠ
 23. «Αποτελεσματικοί τρόποι μελέτης, τήρηση σημειώσεων, αντιμετωπίζοντας τις εξετάσεις», Γενοβέφα Παπαδήμα, φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος ΕΚΠ
 24. «Ο φαύλος κύκλος της μοναξιάς και της χαμηλής αυτοπεποίθησης», Κυριακή Μηλούση, Συμβουλευτική Ψυχολόγος
 25. «Προσαρμογή στη φοιτητική ζωή», Ελένη Φράγκου,Σύμβουλος Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος ΕΚΠ
 26. «Επιδιώκοντας την προσωπική και ακαδημαϊκή επιτυχία», Γενοβέφα Παπαδήμα, φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος ΕΚΠ
 27. «Η αρχή και το τέλος μιας σχέσης», Νέλη Μιχελή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Οι βιωματικές ομάδες και οι ομάδες εργασίας, γίνονται με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού φοιτητών/τριών, και έχουν ως στόχο την εμβάθυνση, κατανόηση και ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ομάδες εργασίας και βιωματικές ομάδες με τα παρακάτω θέματα:

Ομάδες Εργασίας (workshops)

 1. «Άγχος εξετάσεων: τεχνικές διαχείρισης άγχους», Παπαδοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτική Σύμβουλος του ΚΣΣΦ
 2. «Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης: Αντιμετώπισε αποτελεσματικά την αναβλητικότητα, το “μπλοκάρισμα” και την αδυναμία συγκέντρωσης», Παπαδοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτική Σύμβουλος του ΚΣΣΦ
 3. «Φόβος εξετάσεων: Τεχνικές διαχείρισης άγχους», Παπαδοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτική Σύμβουλος του ΚΣΣΦ
 4. «Ενσωμάτωση των φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ακαδημαϊκή ζωή», Ηρακλής Παπαργυρίου, Ψυχολόγος
 5. «Μουσικός αυτοσχεδιασμός ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας», Λευκοθέα Καρτασίδου, Λέκτορας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Βιωματικές Ομάδες

 1. «Γνωρίζοντας τον εαυτό μας, αυτόν τον μεγάλο άγνωστο», Μηλούση Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
 2. Ομάδα χαλάρωσης, Μηλούση Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
 3. «Έκφραση συναισθημάτων», Μηλούση Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
 4. «Έκφραση συναισθημάτων: Διαχείριση θυμού», Μηλούση Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
 5. «Αυτογνωσία - Αυτοεκτίμηση», Μηλούση Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος του ΚΣΣΦ
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font