Γλωσσική Προετοιμασία


ΕU Academy: OLS (Online Language Support)

H παλιά ηλεκτρονική πλατφόρμα Online Linguistic Support αντικαταστάθηκε από νέα με την ονομασία EU Academy Online Language Support (OLS) από τον Ιούλιο 2022.

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Η υπηρεσία θα προσφέρει σταδιακά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών και στις 29 επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα Erasmus+. Οι συμμετέχοντες/χουσες  ενθαρρύνονται να εκπαιδεύονται ενεργά σε ξένες γλώσσες κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους και να αυτοαξιολογούν το γλωσσικό τους επίπεδο προκειμένου να επωφεληθούν από την εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία. Οι συμμετέχοντες/χουσες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τη γλώσσα ή τις γλώσσες που επιθυμούν και να αξιολογηθούν, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως προς τον αριθμό των μαθημάτων και των γλωσσών. Η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του γλωσσικού επιπέδου θα είναι διαθέσιμη μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο OLS και ανά πάσα στιγμή μετά από αυτό.

Επιπλέον, συστήνεται  για όλους/ολες τους/τις φοιτητές/τριες Ανώτατης Εκπαίδευσης και τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες/σασες, να κάνουν αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού τους επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητάς των Σπουδών ή της Πρακτικής τους Άσκησης πριν από την περίοδο κινητικότητας ως προαπαιτούμενο της κινητικότητάς τους, εκτός από τις παρακάτω αιτιολογημένες περιπτώσεις:

1. όταν η γλώσσα δεν προσφέρεται από το OLS,

2. εάν η γλώσσα κινητικότητας είναι η μητρική τους γλώσσα,

3. όταν οι συμμετέχοντες/χουσες αρνούνται να δώσουν συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την EU Academy (κατά τη σύνδεσή τους για πρώτη φορά).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EU Academy, αλλά και για τον τρόπο εισόδου και εγγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy/view/

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font