Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Europa- Δικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://europa.eu/index_el.htm

ΙΚΥ-Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

https://www.iky.gr/el/erasmusplus

European Commission- Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Activities of the European Union, Education, Training, Youth

http://europa.eu/pol/educ/

enic-naric.net

http://www.enic-naric.net/

International exchange Erasmus Student Network (ESN)

http://www.esn.org/

IRIS - Integrated Reporting for International Students

http://www.iris.siu.no/iris.nsf/irisstart

LEO-NET- traineeship offers

 https://leo-net.tue.nl/leonet/traineeship-offers/


ERASMUSINTERN

https://erasmusintern.org/


PLACEMENT SLOVAKIA INTERNSHIP PROGRAMME

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
 
EUROPE DIRECT