Τι πρέπει να κάνετε πριν τη μετακίνηση


Τι πρέπει να κάνετε πριν τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό για σπουδές

Εφόσον εγκρίθηκε το αίτημά σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη μετακίνησή σας:

1o τη Σύμβαση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Για τη συμπλήρωσή της συμβουλευτείτε τον Οδηγό Συμπλήρωσης.

2o τo Before the mobility της Συμφωνία Μάθησης (Learning Αgreement for Traineeships) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φορέα πρακτικής σας, τον Aκαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματός σας και εσάς. Για τη συμπλήρωσή της παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

-Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τα προσωπικά σας στοιχεία στο πεδίο "Τrainee" και τα στοιχεία στο πεδίο "Sending Institution" (Erasmus code: GTHESSAL 02). Στο πεδίο "Contact Person name;email;phone", συμπληρώνετε τα στοιχεία του Διοικητικά Υπευθύνου  erasmus του τμήματός σας. Αποθηκεύετε το αρχείο.

-Στέλνετε το αποθηκευμένο έγγραφο στο φορέα πρακτικής ζητώντας του να συμπληρώσει τα στοιχεία στο πεδίο "Receiving Organisation/ enterprise", τον πίνακα A και τον πίνακα C. Εκτυπώνει και υπογράφει το έγγραφο και στη συνέχεια σας το στέλνει σκαναρισμένο.

-Εκτυπώνετε τη Συμφωνία Μάθησης και ζητάτε από τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus του τμήματός σας να συμπληρώσει τον πίνακα Β,  τα στοιχεία του στο τέλος και να υπογράψει.

- Τέλος, υπογράφετε κι εσείς.

3o την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό. Ο ασφαλιστικός σας φορέας (είναι ο φορέας του ενός από τους δύο γονείς) θα σας χορηγήσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας σας ζητήσει βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus, το Γραφείο μας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. Η αίτηση για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας  είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης.Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Φοιτητική μέριμνα του Πανεπιστημίου μας για την πιθανότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ως φοιτητές. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει ΕΚΑΑ ή αν μετακινείστε σε χώρα εκτός ΕΕ τότε απαιτείται ιδιωτική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πλήρους κάλυψης. 

4o Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στην χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. (προσοχή ΟΧΙ ταξιδιωτική ασφάλιση).

5o Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων σε Τράπεζα στο οποίο είστε τουλάχιστον συνδικαιούχος. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο, τότε εκτύπωση από το e-banking. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα βαρύνουν εσάς.

6o Φωτοτυπία του πτυχίου ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική σας.

7o Παραστατικά ταξιδίου (boardingpass, εισιτήριο τρένου/λεωφορείου κτλ)

8o Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

9o Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, για τη χρηματοδότησή σας είναι επίσης υποχρεωτικό να υποβληθείτε σε ένα διαδικτυακό γλωσσικό τεστ αξιολόγησης στην γλώσσα που θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας. Η πληρωμή της α' δόσης της υποτροφίας σας δεν εξαρτάται από το σκορ σας σε αυτό το γλωσσικό τεστ. Ωστόσο, η υποβολή του είναι υποχρεωτική. Λαμβάνετε το γλωσσικό τεστ με αυτοματοποιημένο email στο φοιτητικό σας λογαριασμό. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε το γλωσσικό τεστ , είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Erasmus. Αν πραγματοποιείτε την πρακτική σας άσκηση στη μητρική σας γλώσσα εξαιρείστε από αυτή την υποχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την on-line γλωσσική αξιολόγηση, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

Επισήμανση: Ο δικαιούχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη συμπλήρωση των εγγράφων. Επικοινωνείτε αποκλειστικά και μόνο εσείς με το γραφείο ERASMUS με το email του Πανεπιστημίου. Δεν πρέπει να επεμβαίνετε και ν’ αλλάζετε άρθρα και πεδία στα προ-τυπωμένα έντυπα. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού και οι μουτζούρες. Σε περίπτωση λάθους, σε ότι αφορά στη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης διαγράφετε το λάθος, συμπληρώνετε το σωστό και μονογράφετε την διόρθωση. Είναι υποχρέωση σας, πριν έρθετε για την υπογραφή της σύμβασης να έχετε ενημερωθεί για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής σας στο φορέα υποδοχής. Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την άφιξη σας στο εξωτερικό και μέσα σε 3 μέρες από την έναρξη της πρακτικής σας: συμπληρώνετε και μας στέλνετε με email το Certification Of Arrival.


Σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί και επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα , θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας στείλετε την υπεύθυνη δήλωση ακύρωσης.

Χρήσιμα έντυπα: