Τι πρέπει να κάνετε πριν τη μετακίνηση


Τι πρέπει να κάνετε πριν τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση

Εφόσον εγκρίθηκε το αίτημά σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη μετακίνησή σας ώστε να σας καταβληθεί εγακίρως η α' δόση της υποτροφίας σας:

1o τη Σύμβαση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Για τη συμπλήρωσή της συμβουλευτείτε τον Οδηγό Συμπλήρωσης.

2o τo Before the mobility της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Αgreement for Traineeships) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα πρακτικής σας, τον Aκαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματός σας και εσάς. Για τη συμπλήρωσή της παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

-Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τα προσωπικά σας στοιχεία στο πεδίο "Τrainee" και τα στοιχεία στο πεδίο "Sending Institution" (τμήμα, διεύθνση, Erasmus code: GTHESSAL 02 κτλ). Στο πεδίο "Contact Person name;email;phone", συμπληρώνετε τα στοιχεία του Διοικητικά Υπευθύνου  erasmus του τμήματός σας. Αποθηκεύετε το αρχείο.

-Στέλνετε το αποθηκευμένο έγγραφο στο φορέα πρακτικής ζητώντας του να συμπληρώσει τα στοιχεία στο πεδίο "Receiving Organisation/ enterprise", τον πίνακα A και τον πίνακα C. Εκτυπώνει και υπογράφει το έγγραφο και στη συνέχεια σας το στέλνει σκαναρισμένο.

-Εκτυπώνετε τη Συμφωνία Μάθησης και ζητάτε από τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus του τμήματός σας να συμπληρώσει τον πίνακα Β,  τα στοιχεία του στο τέλος και να υπογράψει.

- Τέλος, υπογράφετε κι εσείς.

3o την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό. Ο ασφαλιστικός σας φορέας (είναι ο φορέας του ενός από τους δύο γονείς) θα σας χορηγήσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας σας ζητήσει βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus, το Γραφείο μας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. Η αίτηση για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας  είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης.Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Φοιτητική μέριμνα του Πανεπιστημίου μας για την πιθανότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ως φοιτητές. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει ΕΚΑΑ ή αν μετακινείστε σε χώρα εκτός ΕΕ τότε απαιτείται ιδιωτική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πλήρους κάλυψης. 

4o Αντίγραφο ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στην χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. (προσοχή ΟΧΙ ταξιδιωτική ασφάλιση).

5o Αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων σε Τράπεζα, στο οποίο είστε τουλάχιστον συνδικαιούχος. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο, τότε εκτύπωση από το e-banking όπου να φαίνονται τα στοιχεία σας (όνομα, iban). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα βαρύνουν εσάς.

6o πτυχίο ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική σας.

7o Παραστατικά ταξιδίου(κάρτα επιβίβασης για το αεροπλάνο και εισιτήρια για τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς). Αν τα παραστατικά είναι σε φυσική μορφή, θα πρέπει να προσκομίζονται τα πρωτότυπα.

8o Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

9o Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή να δημιουργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πύλης https://www.gov.gr/  ώστε να είναι έγκυρη ψηφιακά. Στη δεύτερη περίπτωση παρακαλούμε να αντιγράψετε το κείμενο που βρίσκεται στο πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

10o Τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται αν ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες των φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες.

 

Επισήμανση: Ο δικαιούχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη συμπλήρωση των εγγράφων. Επικοινωνείτε αποκλειστικά και μόνο εσείς με το γραφείο ERASMUS με το email του Πανεπιστημίου. Δεν πρέπει να επεμβαίνετε και ν’ αλλάζετε άρθρα και πεδία στα προ-τυπωμένα έντυπα. Είναι υποχρέωση σας, πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση  της σύμβασης να έχετε ενημερωθεί για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής σας στο φορέα υποδοχής.

Μετά την άφιξη σας στο εξωτερικό και μέσα σε 3 μέρες από την έναρξη της πρακτικής σας: συμπληρώνετε και μας στέλνετε με email το Certification Of Arrival.


Σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί και επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα , θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας στείλετε την υπεύθυνη δήλωση ακύρωσης.

Χρήσιμα έντυπα:

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font