Κανονισμός Κινητικότητας Προσωπικού


Ο Κανονισμός Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Erasmus+ εγκρίθηκε στην υπ' αρ. 28/10.7.2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font