Ακαδημαϊκά παραπτώματα


Τα ακαδημαϊκά παραπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της λογοκλοπής και των πειθαρχικών παραπτωμάτων στις εξετάσεις (ενδιάμεσες και τελικές), τις εργασίες και τις προόδους, αντιμετωπίζονται αυστηρά από το Τμήμα. Μπορείτε να θέσετε σε κίνδυνο τις σπουδές σας, το πτυχίο σας και την καριέρα σας εάν αποδειχθεί ότι έχετε υποπέσει σε ακαδημαϊκό παράπτωμα. Είναι ευθύνη σας ως φοιτητές να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τι συνιστά ακαδημαϊκό παράπτωμα και να ενημερώνεστε σχετικά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λογοκλοπή μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.lib.uom.gr/images/pdf/odhgoi/plagiarism/plagiarism%20for%20unisite.pdf