Διαχείριση Παραπόνων


Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υιοθετηθεί από το Τμήμα η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα πάνω σε θέματα εκπαιδευτικών - διοικητικών υπηρεσιών.
Οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παραπόνων το υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος (email: finsecr@uom.edu.gr).