Διαχείριση Παραπόνων


Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υιοθετηθεί από το Τμήμα η διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα πάνω σε θέματα εκπαιδευτικών - διοικητικών υπηρεσιών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
(online συμπλήρωση φόρμας)

Εναλλακτικά, οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν το παρακάτω έντυπο υποβολής παραπόνων, το υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος (email: finsecr@uom.edu.gr).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font