Μεταδιδακτορικές Σπουδές


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταδιδακτορικής έρευνας (Μ.Ε.) στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και γνωστικά πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στόχος του προγράμματος Μεταδιδακτορικών Σπουδών είναι η εξέλιξη της έρευνας και η ανάπτυξη νέων επιστημονικών και ερευνητικών κατευθύνσεων με σκοπό την διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης στα πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

    Υποτροφίες - Βραβεία
    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος