Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ


Σύμφωνα με την αρ.1/25-9-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα μαθήματα πληροφορικής και πιστοποίησης γνώσης Η/Υ είναι τα παρακάτω:

1. Πληροφοριακά Συστήματα                                                                
2. Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι                                                        
3. Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν                           
4. Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική
5. Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ                                                       
6. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ                                
7. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Πληροφοριακά Συστήματα     
8. Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ .

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font