Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό: Στοιχεία Επικοινωνίας


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

Αγγελάκης Ιωάννης

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Με-Ω)

Α΄ ΕΞ

i.angelakis@uom.edu.gr

Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Ζ΄ ΕΞ

Καρακώστας Ιωάννης

Μαθηματικά Ι (A-Κα)

Α΄ ΕΞ

karakostasgr@gmail.com

Κομπάρος Γεώργιος

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ (Α-Καραθ.)

Ζ΄ ΕΞ

g.komparos@uom.edu.gr

Παπαδοπούλου Σοφία

Στατιστική ΙΙ (Με-Ω)

Γ΄ ΕΞ

sofpapad@uom.edu.gr

Σικαλίδης Αλέξανδρος

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι

Γ΄ΕΞ

a.sikalidis@uom.edu.gr

EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Μοσχίδης Στράτος

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δεδομένων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ε΄ ΕΞ

smos@uom.edu.gr

Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Επιστήμη

Ζ΄ ΕΞ

Σικαλίδης Αλέξανδρος

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Ζ’ ΕΞ

a.sikalidis@uom.edu.gr
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font