Δημήτριος Παπαδόπουλος


check-icon Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 
Ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος αποφοίτησε από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.). Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων από το Graduate School of Business Administration του New York University, New York, USA. Στην συνέχεια, από το ίδιο Πανεπιστήμιο αναγορεύτηκε διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» και η διδακτορική του διατριβή-έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο «Quantitative Economics and Corporate Finance» τιμήθηκε με το βραβείο «The Harold W. MacDowell Award», την υψηλότερη, ετήσια διάκριση που απονέμονταν σε διδάκτορα.

Εργάστηκε ως μέλος ΔΕΠ στο Graduate School of Business Administration του New York University, New York, USA. Η ερευνητική, επιστημονική, διδακτική και διοικητική του παρουσία συνεχίζεται με την εκλογή του, το έτος 1982, ως Τακτικού Καθηγητή στην έδρα της Ιδιωτικής Οικονομικής στην ΑΒΣΘ.

Το έτος 1990, εκλέγεται πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών το οποίο ιδρύθηκε χάριν και των δικών του συνεχών και αδιάκοπων προσπαθειών. Επίσης, διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της ΑΒΣΘ. Διετέλεσε Προεδρεύων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά το έτος ίδρυσής του. Ακολούθως, εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος κατά την χρονική περίοδο 1999-2001 και συνεχώς από το 2005 έως το 2009. Παράλληλα, διετέλεσε Πρόεδρος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΔΜΒΑ). Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος συνέγραψε βιβλία και εκπόνησε αντίστοιχες επιστημονικές μελέτες που καλύπτουν τρέχοντα θέματα της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης. Ως επιστήμονας αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωπος με λαμπρή σταδιοδρομία, πλούσια δραστηριότητα και διεθνή παρουσία, συνέβαλε αποφασιστικά και συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Υπήρξε πανεπιστημιακός δάσκαλος και ερευνητής που ενδιαφέρονταν, καθοδηγούσε αλλά και παρακολουθούσε την επιστημονική και ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών του, ορισμένοι εκ των οποίων ακολούθησαν ακαδημαϊκή καριέρα.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font